Obronca24h.pl - Całodobowa Pomoc Prawna - Adwokaci i Radcy Prawni

CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA

MASZ KŁOPOTY? POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? DZWOŃ!

SKONTAKTUJ SIĘ

Skontaktuj się z nami korzystając z całodobowego numeru alarmowego

PODAJ DANE ZATRZYMANEGO

Przekaż nam imię i nazwisko zatrzymanego oraz miejsce w którym doszło do zatrzymania

POINFORMUJ O OKOLICZNOŚCIACH

Poinformuj nas o powodzie i okolicznościach zatrzymania w celu podjęcia adekwatnych działań

Jazda po pijanemu - obronca24h.pl

JAZDA PO ALKOHOLU

CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna - narkotyki

POSIADANIE NARKOTYKÓW

CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA

Jazda po pijanemu - obronca24h.pl

POGOTOWIE ADWOKACKIE

CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA

Prawo karne

PRAWO KARNE

CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA

Uzyskaj więcej szczegółów – skontaktuj się z naszymi specjalistami.

CO NAS WYRÓŻNIA?

NATYCHMIASTOWA REAKCJA

JASNE ZASADY WSPÓŁPRACY

BEZPŁATNA KONSULTACJA

ZACHOWANIE POUFNOŚCI

Home

TYLKO ADWOKACI I RADCY PRAWNI

Każdą z czynności realizowanych przez serwis OBRONCA24H.PL obsługują wyłącznie posiadający stosowne uprawnienia profesjonalni pełnomocnicy procesowi: adwokaci i radcowie prawni. OBRONCA24H.PL nie korzystają z usług doradców prawnych oraz innych osób nie posiadających statusu profesjonalnego pełnomocnika procesowego.

Natychmiastowa pomoc prawna

DYŻURY 24-GODZINNE

Zważywszy na specyfikę naszej specjalizacji pozostajemy w 24 godzinnej gotowości do świadczenia pomocy prawnej.ważywszy na specyfikę naszej specjalizacji pozostajemy w 24 godzinnej gotowości do świadczenia pomocy prawnej. Pod specjalnym dedykowanym numerem telefonu mają Państwo możliwość umówienia spotkania w Kancelarii lub w innym miejscu zatrzymania podejrzanego o dowolnej porze dnia lub nocy.

Jazda pod wpływem alkoholu - pomoc prawna

GWARANCJA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI

Gwarancją profesjonalizmu wykonanych obowiązków jest fakt przynależności adwokatów i radców prawnych współpracujących z serwisem OBRONCA24H.PL do Okręgowych Rad Adwokackich oraz Okręgowych Izb Radców Prawnych. Oprócz przepisów powszechnie obowiązujących realizowane czynności adwokackie i radcowskie wykonywane są zgodnie z najwyższymi standardami określonymi w Kodeksie Etyki Adwokackiej oraz Kodeksie Etyki Radcy Prawnego z zachowaniem tajemnicy adwokackiej i radcowskiej

Home

HONORARIUM

Koszt realizacji danej usługi określany jest indywidualnie. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma m.in. stopień skomplikowania danej sprawy, miejsce realizacji czynności, fakt czy zlecenie ma status “pilne” i wymaga realizacji w porze nocnej godz. 22:00 – 6:00.

BLOG PRAWNICZY

  • Niestety zdarzyła Ci się wpadka i jechałeś będąc pod wpływem alkoholu? Jesteś na początkowym etapie i nie wiesz co Ciebie jeszcze czeka? W dzisiejszym wpisie postaram odpowiedzieć tobie o procedurze zatrzymania prawa jazdy za alkohol. Zapraszam! Jednym z podstawowych artykułów regulujących kwestię zatrzymania prawa jazdy jest art. 135 prawa o......

  • Zgodnie z art. 135 ust 1 pkt 1 lit a prawa o ruchu drogowym policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.......

  • Jazda po alkoholu wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Jeżeli kierowca prowadzi pojazd mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu, to popełnia on wykroczenie z art. 87 § 1 kw. Stan po użyciu alkoholu zachodzi wówczas, gdy stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5......

  • Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za posiadanie narkotyków (czyli środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Sąd zamiast tej kary, zwłaszcza w uzasadnionych przypadkach, może orzec karę nieizolacyjną – czyli grzywnę lub karę ograniczenia wolności......

  • Dozwolony limit alkoholu we krwi dla kierowców w Polsce wynosi obecnie 0,2 promila (co odpowiada 0,1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu). Jeżeli stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila (albo jeżeli stężenie alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu wynosi od 0,11......

  • Popełnienie przestępstwa jazdy po alkoholu wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami dla kierującego. Jednym z najbardziej doskwierających jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Każdego dnia wielu kierowców zmaga się z problemem odzyskania prawa jazdy. Jak można odzyskać prawo jazdy po utracie za alkohol? Na to pytanie odpowiem w dzisiejszym wpisie.......

  • W społecznym przekonaniu amfetamina uchodzi jako narkotyk znacznie groźniejszy, aniżeli np. marihuana. Pod względem ryzyka uzależnienia być może tak, jednakże czy sankcje za posiadanie marihuany oraz amfetaminy są takie same? Być może Cię zaskoczę, ale tak. Jednakże to szczegóły decydują, czy te dwa narkotyki pod względem prawnym......

  • Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, maksymalne dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi dla kierowców w Polsce wynosi 0,2 promila. Stężenie to odpowiada 0,1 mg/l w wydychanym powietrzu. Jazda po alkoholu może stanowić przestępstwo albo wykroczenie, w zależności od poziomu alkoholu w organizmie kierowcy. Prowadzenie pojazdu mechanicznego......

  • Zatrzymania prawa jazdy dokonuje policja. Następnie w zależności od tego, czy ma się do czynienia z wykroczeniem, czy też z przestępstwem odpowiednio sąd albo prokurator wydają postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wnieść można zażalenie w terminie 7 dni od......

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń