Pogotowie adwokackie

Czynne 24h / 7 dni w tygodniu

 Istotą funkcjonowania serwisu OBRONCA24.PL jest zapewnienie całodobowej pomocy prawnej osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania – niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia – komisariat, komenda, izba zatrzymań, areszt śledczy.

W skład Zespołu OBRONCA24H.PL wchodzą wyłącznie profesjonalni pełnomocnicy procesowi – adwokaci i radcowie prawni. Wśród możliwych form realizacji państwa zlecenia jest m.in. dojazd obrońcy na miejsce zatrzymania przygotowanie projektu pisma procesowego w sprawach karnych – tj. upoważnienia do obrony, zażalenia na zatrzymanie, zażalenie na tymczasowe aresztowanie etc. występowanie w charakterze obrońcy już od momentu zatrzymania

Procedura wezwania obrońcy

Prosimy zadzwonić na całodobowy numer alarmowy: 22 270 63 01

Podać imię i nazwisko zatrzymanego oraz miejsce zatrzymania

Podać okoliczności zatrzymania

Telefonicznie uzgadniamy warunku realizacji zlecenia

Obrońca niezwłocznie udaje się na miejsce zatrzymania celem podjęcia natychmiastowej pomocy prawnej

Obrońca przygotowuje upoważnienie do obrony, dzięki czemu zatrzymany od pierwszych chwil ma już profesjonalnego obrońcę procesowego

UWAGA: Obrońcę ustanawia oskarżony, do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności OBROŃCĘ MOŻE USTANOWIĆ INNA OSOBA, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego.

Oznacza to, że obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

SKORZYSTAJ Z FORMULARZA

Szczegóły sprawy zostaną omówione w trakcie osobistego spotkania.

Leave this field blank

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń