Kary i konsekwencje spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu

Każda osoba kierująca pojazdem mechanicznym, z pewnością zdaje sobie sprawę, iż jazda po alkoholu jest nie tylko niebezpieczna ale również. karana. O spowodowanie wypadku pod wpływem napojów wyskokowych jest zaś bardzo łatwo. Warto poznać możliwie konsekwencje tego postępowania. 

Wykroczenie czy może przestępstwo? 

Okazuje się, iż większość osób kierujących pojazdami, które przyłapano na prowadzeniu pod wpływem alkoholu, spożyła go dnia poprzedniego. Niemniej jednak, nie jest to zaliczane do okoliczności łagodzących. W naszym prawie opisano dwie sytuacje mające związek z prowadzeniem po wypiciu alkoholu, w zależności od stężenia we krwi, może to być stan nietrzeźwości albo stan po użyciu alkoholu. 

Spowodowanie wypadku z przekroczoną zawartością alkoholu – co na to prawo? 

W przypadku wypadku albo kolizji, jeżeli jedna z osób kierujących znajdowała się pod wpływem alkoholu, to kierujący na tak zwanym podwójnym gazie, będzie na ogół uznany za winnego wypadku albo kolizji. Osoba kierująca po alkoholu w przypadku, kiedy doprowadzi do wypadku, popełni wykroczenie (spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, kodeks wykroczeń, artykuł 86 – kto na publicznej drodze w strefie ruchu albo zamieszkania, nie zachowując przy tym odpowiedniej ostrożności, spowoduje zagrożenie w ruchu drogowym, podlegać będzie karze grzywny) oraz przestępstwo (art 178a w Kodeksie karnym – kto, będąc w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem działania środka odurzającego, prowadzić będzie pojazd mechaniczny w ruchu powietrznym, wodnym albo lądowym, podlega karze pozbawienia wolności do lat dwóch, karze ograniczenia wolności albo też grzywnie). 

Kary za przestępstwo, ale i też za wykroczenie są dosyć dotkliwe. Prokuratorzy wnoszą w takim przypadku o wysoki wymiar kary. Sąd zaś oceni stopień społecznej szkodliwości. Jeżeli czyn będący wykroczeniem nosi także znamiona przestępstwa, to sąd orzeknie nie tylko wykroczenie, ale też przestępstwo – wówczas wykonana musi zostać surowsza kara albo środek karny. 

Spowodowanie kolizji lub zdarzenia drogowego pod wpływem alkoholu, a kodeks karny

Spowodowanie kolizji lub zdarzenia drogowego będąc pod wpływem alkoholu, uznawane jest za przestępstwo. Jak bowiem zostało to zawarte w artykule 177 § 1 w Kodeksie karnym, osoba naruszająca, choćby w sposób nieumyślny zasady bezpieczeństwa w ruchu powietrznym, wodnym albo lądowym, która spowoduje nieumyślnie wypadek, w którym ktoś inny odniesie obrażenia ciała, podlegać będzie karze pozbawienia wolności do lat trzech. Jeśli ponadto kierujący będący sprawcą znajdował się pod wpływem środka odurzającego albo w stanie nietrzeźwości, sąd może orzec zaostrzenie kary (w wysokości zaczynającej się od dolnej granicy ustawowego zagrożenia powiększonego o połowę, zaś kończącej na górnej granicy tegoż zagrożenia powiększonego o połowę).   

Spowodowanie śmiertelnego wypadku, a jazda po alkoholu

Innym przestępstwem będzie doprowadzenie do wypadku śmiertelnego, będąc pod wpływem alkoholu. Czym ten reguluje artykuł 177 § 2 w kodeksie karnym. Za tego typu przestępstwo grożą najcięższe konsekwencje dla tej kategorii. 

Kary za spowodowanie śmiertelnego wypadku będąc pod wpływem alkoholu

Opierając się o przepisy zawarte w ustawie – osoba będąca sprawcą wypadku śmiertelnego, podlegać będzie karze pozbawienia wolności w przedziale 6 miesięcy do lat 8. Biorąc pod uwagę jednakże zaostrzenie tej kary, które związane jest z nietrzeźwymi kierowcami, należy podkreślić, iż sprawca musi ponieść karę 2-12 lat pozbawienia wolności. 

Obowiązek naprawienia szkód 

Kodeks karny wspomina również o konieczności naprawienia szkód spowodowanych przez sprawcę. Szkoda może mieć niematerialny bądź materialny wymiar. Poza opisanymi powyżej karami, sąd orzeka również środek karny, np. w postaci nawiązki. Jeżeli do wypadku doszło pod wpływem alkoholu (z uwzględnieniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu), sąd orzec może nawiązkę na poczet osoby pokrzywdzonej, w przypadku śmiertelnego wypadku nawiązka musi zostać wypłacona osobie albo osobom najbliższym dla pokrzywdzonego. 

Spowodowanie kolizji lub zdarzenia drogowego – najczęściej zadawane pytania

Ile lat grozi za doprowadzenie do wypadku pod wpływem alkoholu?

Kierowanie pojazdem z przekroczonym stężeniem alkoholu w wydychanym powietrzu jest poważnym przestępstwem. W przypadku doprowadzenia do kolizji, kierowca może zostać ukarany karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Warto jednak zauważyć, że ostateczna kara zależy od wielu czynników, takich jak okoliczności zdarzenia, stan kierowcy, ilość alkoholu we krwi oraz wcześniejsze przestępstwa.

Co grozi za spowodowanie wypadku śmiertelnego pod wpływem alkoholu?

Doprowadzenie do wypadku śmiertelnego pod wpływem alkoholu może wiązać się z surowszymi konsekwencjami prawnymi. W takim przypadku, kierowca może zostać ukarany karą pozbawienia wolności do 12 lat. W zależności od okoliczności sprawy, sąd może też nałożyć inne kary, takie jak zakaz prowadzenia pojazdów czy obowiązek naprawienia szkody.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń