Art 280 kk - Rozbój - Obronca24h.pl
 

Art 280 kk – Rozbój

CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Rozbój. Czym jest przestępstwo rozboju, czego możesz się dowiedzieć o nim od adwokata lub radcy prawnego?

W Polsce bardzo popularny jest zwrot „rozbój w biały dzień”. Można go rozumieć, jako niczym nieskrywana kradzież lub też znaczne pogwałcenie prawa. A jaka jest prawda? Czym jest tak naprawdę rozbój w świetle prawa polskiego? Co o nim powiedziałby ci adwokat lub radca prawny? Zapraszam do niniejszego artykułu.
Przestępstwo rozboju zostało uregulowane w art. 280 kodeksu karnego. Zgodnie z nim, kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Oznacza to, że rozbój jest zaawansowaną i wzmożoną formą kradzieży, o której mowa w art. 278 kodeksu karnego. Warto zauważyć, że ustawodawca znacznie zaostrzył karę za rozbój w stosunku do zwykłej kradzieży, gdyż za to pierwsze przestępstwo grozi aż od 2 lat pozbawienia wolności do nawet 12. Natomiast w przypadku kradzieży sprawcy grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Istnieje również taka różnica, że w przypadku kradzieży kodeks karny przewiduje obniżoną karę, w przypadku przestępstwa niższej wagi. Takiego przepisu nie ma natomiast w rozboju, co automatycznie wskazuje, że ustawodawca nie uznaje przypadku popełnienia rozboju mniejszej wagi.

Należy mieć również na uwadze, że o ile kodeks wykroczeń przewiduje wykroczenie kradzieży, co automatycznie obniża grożącą karę, to w przypadku rozboju kodeks wykroczeń nie przewiduje tego typu wykroczenia. Nawet dokonując kradzieży o minimalnej wartości, lecz wypełniając pozostałe znamiona tego przestępstwa, ryzykujemy prowadzenie przeciwko nam postępowania karnego o ten czyn.

Art 280 kk – Rozbój – Adwokat

ZADZWOŃ PRZEANALIZUJEMY TWOJĄ SYTUACJĘ I ZAPROPONUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

UWAGA! PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

Co sprawia, że zamiast kradzieży popełniamy przestępstwo rozboju? Powyżej omawiana norma zawiera następujące sytuacje sprawiające, że będziemy odpowiadać za popełnienie rozboju. Są to:

  • kradzież dokonana przy użyciu,
  • przemocy wobec osoby, lub
  • grożąc natychmiastowym jej użyciem, lub
  • z doprowadzeniem pokrzywdzonego do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 grudnia 1994 roku w sprawie o sygnaturze II AKr 189/94. W wyroku tym Sąd orzekł, że „użyciem przemocy wobec osoby w rozumieniu komentowanego przepisu jest nawet zastosowanie niewielkiej siły fizycznej, odpowiadającej naruszeniu nietykalności cielesnej, jeżeli zastosowanie jej prowadzi do przełamania woli pokrzywdzonego. Natomiast w innym wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że „nie jest rozbojem kradzież polegająca na wyrwaniu rzeczy z rąk pokrzywdzonego w celu jej zaboru. Zachowanie takie nie polega bowiem na stosowaniu przemocy wobec osoby.”
Bardzo istotną kwestią jest właśnie użycie przemocy wobec osoby.

Paragraf 2 powyższej normy przewiduje zaostrzenie dolnej granicy karalności. Sprawca będzie skazany na nie mnie niż trzy lata, jeśli podczas rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem.

Jeśli będziesz miał zatarg z prawem na tle kradzieży lub rozboju nie bój się skontaktować z nami. Nasi doświadczeni adwokaci i radcowie prawni dopełnią wszelki starań, aby uzyskać jak najkorzystniejszy dla Ciebie wyrok.

Art 280 kk – Pomoc prawna

ZADZWOŃ PRZEANALIZUJEMY TWOJĄ SYTUACJĘ I ZAPROPONUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

UWAGA! PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

Jeśli zależy Państwu na osobistym spotkaniu? Zapraszamy!

Obronca24h.pl
oddział GDAŃSK
Czopowa 14/20
80-882 Gdańsk
Czynne całą dobę

Obronca24h.pl
oddział WARSZAWA
ul. Wronia 45 lok. 175
00-870 Warszawa
Czynne całą dobę

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń