In: Narkotyki

Art 62 Adwokat

Posiadanie narkotyków jako wypadek mniejszej wagi

Posiadanie narkotyków jest przestępstwem. Zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (u.p.n.), karalne jest również posiadanie niewielkich ilości narkotyków, przeznaczonych wyłącznie na własnych użytek. Posiadanie małych ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych…

Co grozi za posiadanie znacznej ilości narkotyków?

Co grozi za posiadanie znacznej ilości narkotyków?

Niniejszy artykuł poświęcony jest przestępstwu określonemu w art. 62 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czyli posiadaniu znacznej ilości narkotyków. Jak należy rozumieć pojęcie „znaczna ilość narkotyków”? Życzę przyjemnej lektury. Wymiar kary…

kara dla nieletniego za narkotyki

Posiadanie narkotyków przez nieletniego

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, „kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Z kolei za posiadanie znacznej…

Umożenie sprawy o posiadanie narkotyków

Posiadanie narkotyków – kiedy możliwe jest umorzenie?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, posiadanie nawet najmniejszej ilości środków odurzających bądź substancji psychotropowych jest przestępstwem. W wielu przypadkach okazuje się, że narkotyki, które zostały skonfiskowane zatrzymanemu, przeznaczone były wyłącznie na jego…

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń