Co grozi za posiadanie marihuany

W każdym kraju podejście do marihuany jest inne. Niektóre kraje całkowicie zabraniają posiadania tego typu środka, inne częściowo zezwalają, a w jeszcze innych posiadanie jest całkowicie legalne. Polskie władze przyjęły ten pierwszy sposób podejścia, jednakże niektórzy mogą uznać, że pojawiają się przejawy częściowego zalegalizowania. W dzisiejszym wpisie wskażę, co grozi za posiadanie marihuany w Polsce. Zapraszam!

Artykuł 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawą, którą reguluje sankcje dotyczące posiadania narkotyków jest ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku. W art. 62 ustalono, że kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jak widać ustawa nie wymienia konkretnych narkotyków, a określa je rodzajowo. Sankcja wydaje się bardzo surowa, jednakże kolejny ustęp ustanawia jeszcze poważniejsze sankcje. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Brak jest w ustawie definicji pojęcia znaczne ilości, dlatego sądy musiały same w drodze orzecznictwa wyjaśnić, co rozumie się pod tym pojęciem. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o sygnaturze II AKa 97/19 miarą znacznej ilości środków narkotycznych jest stosunek do potrzeb jednego człowieka. Za znaczną uznaje się ilość wystarczającą do jednorazowego zaspokojenia potrzeb kilkudziesięciu osób.

Na szczęście, jeśli ilość marihuany jaką posiadałeś nie była znaczna, to sankcje są znacznie mniejsze. Po pierwsze ust. 3 stanowi, że w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Dla sprawcy najkorzystniejszym artykułem jest jednak art. 62a. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości. Przyjmuje się, że ilość nieznaczna nie przekracza doraźnych potrzeb spożywającego.

Jeśli natomiast nasza ilość przekracza tę doraźną, ale nie jest zbyt wysoka, to należy pamiętać jeszcze o szansie, jaką daje warunkowe umorzenie postępowania. W takim wypadku Sąd może nawet i całkowicie odstąpić od ukarania lub nałożyć na dana osobę grzywnę.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń