Wyrok nakazowy za jazdę po alkoholu. Co zrobić?

Zostałeś zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. Policjanci zatrzymali Ci prawo jazdy, zostałeś przesłuchany. Przez jakiś czas nic się nie działo. Nagle listonosz wręcza ci przesyłkę, w której znajduje się wyrok nakazowy. W swojej czarnej wizji myślisz, że to już koniec. Skoro wyrok został wydany, to sprawa jest już zakończona. W tym artykule chciałbym Ci powiedzieć, ze wcale tak nie musi być. Zapraszam.

Jazda pod wpływem alkoholu – konsekwencje

Zacznijmy od tego, ze prawo karne przewiduje parę rodzajów różnych wyroków. Najpowszechniejszym jest zwykły wyrok, który wydawany jest po przeprowadzeniu rozprawy. Jednakże rozprawa nie zawsze jest konieczna. Takim przykładem jest skazanie w trybie art. 335 k.p.k., czyli tak zwanym dobrowolnym poddaniu się karze. Najczęściej jest to sytuacja, w której mili Panowi policjanci tłumaczą Ci, że ich „oferta” dobrowolnego poddania się przez Ciebie skazaniu jest znacznie korzystniejsza, niż to, co „zapewne” dostaniesz po przeprowadzeniu zwyczajnej rozprawy. Jednakże uważaj. Policjantom najczęściej nie zależy na lepszej dla Ciebie sytuacji, ale na szybkim zakończeniu sprawy. Dlatego zawsze poradź się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który uwzględni twoja sytuacji, rzeczywiście dbając o twój interes. Drugim przykładem wyroku jest wyrok zaoczny, który jednakże został zniesiony nowelizacją z 2015 roku.

Trzecim typem, na którym chciałbym się skupić jest tzw. wyrok nakazowy. Przepisy odnoszące się do niego zostały uregulowane w rozdziale 53 kodeku postępowania karnego. Art. 500 § 1 sanowi, że w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, sąd może w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny wydać wyrok nakazowy. Ponadto wyrok ten może być wydany, jeśli okoliczność czynu i wina sprawcy nie budzą wątpliwości.

Sprzeciw od wyroku nakazowego

Od wyroku nakazowego przysługuje Ci sprzeciw. Co istotne sprzeciw ten nie jest trudnym pismem procesowym. Istotne jest tylko to, by zawierał elementy pisma procesowego oraz treść pisma wskazywała na to, że jest to sprzeciw od wyroku. Dla Ciebie najistotniejsze jest to, że w momencie wniesienia sprzeciwu, wyrok nakazowy traci moc. Skutkiem tego jest toczenie się postępowania już według standardowych procedur, czyli de facto przeprowadzenie normalnej rozprawy. Podczas niej będziesz mógł skutecznie dochodzić swoich praw. Pamiętaj jednak, że o ile samo wniesienie sprzeciwu nie jest trudną czynnością, to już obrona samego siebie podczas postępowania karnego należy zaliczyć do czynności, która może się okazać za trudna dla przeciętnego człowieka, niemającego obycia z postępowaniem karnym. Zdecydowanie najbezpieczniejszą opcją jest jednak skorzystanie z pomocy radcy prawnego już na etapie zatrzymania przez policję, gdyż nie dopuści on do popełnienia błędów na etapie postępiania przygotowawczego, które w sądzie mogą zaprzepaścić skuteczna obronę.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń