Jaka kara grozi za posiadanie amfetaminy

W społecznym przekonaniu amfetamina uchodzi jako narkotyk znacznie groźniejszy, aniżeli np. marihuana. Pod względem ryzyka uzależnienia być może tak, jednakże czy sankcje za posiadanie marihuany oraz amfetaminy są takie same? Być może Cię zaskoczę, ale tak. Jednakże to szczegóły decydują, czy te dwa narkotyki pod względem prawnym mogą być traktowane na równi. Zapraszam do dzisiejszego wpisu.

Kwestię przepisów karnych dotyczących posiadania narkotyków reguluje ustawa z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z art. 62 kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jest to podstawowy typ przestępstwa posiadania narkotyków. Musisz pamiętać, że nie reguluje on kwestie handlu narkotykami, ani też udzielania innym osobom. Jedynie posiadanie tych narkotyków. Kolejne przepisy regulują inne, bardziej lub mnie poważne konsekwencje karne posiadania metaamfetaminy. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jak widać każdym kryterium jest kryterium ilościowe. Dlatego też rodzaj narkotyku nie ma wpływu na kwalifikację prawną. Jeśli posiadamy znaczną ilość amfetaminy, to grozi nam 10 lat więzienia. Jeśli posiadamy znaczną ilość marihuany, to również grozi nam 10 lat pozbawienia wolności. Rodzaj narkotyku może mieć natomiast wpływ na konkretyzację kary. Sąd może dojść do przekonania, że amfetamina jest narkotykiem bardziej niebezpiecznym dla społeczeństwa, dlatego może orzec np. 7 lat pozbawienia wolności, podczas gdy za marihuanę orzeczona może być 6 letnia kara. Mowa oczywiście o takiej samej ilości porcji wyżej wymienionych narkotyków.

Jeśli będziemy mieć jedną porcję amfetaminy, to z całą pewnością możemy ubiegać się o dobrodziejstwo wynikające z artykułu 62a wyżej przytoczonej ustawy. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości. Umorzenie oznacza, że ominą Cię konsekwencje, a sprawa może nawet nie trafić do sądu. Przy tak małej ilości narkotyków jest to rozwiązanie najbardziej korzystne.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń