Uszczerbek na zdrowiu – Art. 157 k.k.

Informacje i wsparcie prawne

Art. 157 k.k. dotyczy przestępstw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu, czyli sytuacji, gdy sprawca powoduje u innej osoby uszczerbek na zdrowiu trwający dłużej niż 7 dni, ale nie będący ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Przykładem takiego uszczerbku może być złamanie nogi. Za przestępstwo zgodnie z art. 157 § 1 k.k. grozi kara pozbawienia wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat.

Nasza kancelaria prawna oferuje wsparcie zarówno dla osób oskarżonych o popełnienie przestępstwa z art. 157 § 1 k.k., jak i dla pokrzywdzonych w takiej sprawie. Nasi adwokaci i radcy prawni z wieloletnim doświadczeniem pomogą Ci bronić Twoich praw, uzyskując najlepsze możliwe rozwiązanie. Zapewniamy profesjonalne doradztwo oraz reprezentację w trakcie postępowania.

Średni uszczerbek na zdrowiu – art. 157 k.k.

Art. 157 k.k. reguluje odpowiedzialność karną za spowodowanie średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Przestępstwo to polega na spowodowaniu naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, które nie spełniają kryteriów ciężkiego uszczerbku na zdrowiu określonych w art. 156 k.k.

Jeśli sprawca spowoduje u innej osoby lekki uszczerbek na zdrowiu, trwający nie dłużej niż 7 dni, grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2 (art. 157 § 2 k.k.). W przypadku nieumyślnego spowodowania lekkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu, zgodnie z art. 157 § 3 k.k., sprawcy grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku.

Średni uszczerbek na zdrowiu jest przestępstwem ściganym z urzędu, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa sprawcy – wówczas ściganie odbywa się na wniosek pokrzywdzonego. Lekki uszczerbek na zdrowiu, zarówno spowodowany umyślnie, jak i nieumyślnie, jest ścigany z oskarżenia prywatnego. W sytuacji, gdy pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, która zamieszkuje wspólnie ze sprawcą, umyślne spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu jest ścigane z oskarżenia publicznego. Jeśli sprawca działał nieumyślnie, ściganie następuje wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego.

Jeżeli sprawca naruszył nietykalność cielesną pokrzywdzonego, nie powodując żadnych obrażeń, takie zachowanie jest klasyfikowane jako przestępstwo z art. 217 k.k. Naruszenie nietykalności cielesnej obejmuje prawo do tego, aby nie być traktowanym w sposób urągający godności, bolesny lub przykry. Naruszenie nietykalności cielesnej może przyjąć formę uderzenia, spoliczkowania, pociągnięcia za włosy czy splunięcia na kogoś. Przestępstwo to zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku i jest ścigane z oskarżenia prywatnego. Oznacza to, że w sprawie o naruszenie nietykalności cielesnej, akt oskarżenia wnosi i popiera nie prokurator, ale sam pokrzywdzony (lub osoba wykonująca jego prawa, np. w przypadku jego śmierci).

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach związanych z art. 157 k.k., skontaktuj się z nami, a nasi adwokaci i radcy prawni przeanalizują Twoją sytuację i zaproponują najlepsze rozwiązanie. Pierwsza konsultacja z adwokatem jest nieodpłatna. Nasza kancelaria prawna zapewnia profesjonalne wsparcie i reprezentację, aby pomóc Ci bronić swoich praw i uzyskać sprawiedliwe rozstrzygnięcie w trudnej sytuacji.

Art 157 par 1 kk – pytania i odpowiedzi

Co oznacza art 157 kk?

Artykuł 157 Kodeksu Karnego stanowi o przestępstwach polegających na spowodowaniu lekkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu. W świetle tego przepisu, osoba, która doprowadza do naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, innych niż określone w art. 156 § 1 k.k., podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (§ 1).

Co oznacza uszczerbek na zdrowiu powyżej 7 dni?

Uszczerbek na zdrowiu powyżej 7 dni oznacza, że skutki zdarzenia, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu, trwają dłużej niż 7 dni, ale nie są na tyle poważne, aby kwalifikować się jako ciężki uszczerbek na zdrowiu. Przykładem takiego uszczerbku może być złamanie nogi.

Co grozi za lekki uszczerbek na zdrowiu?

Za lekki uszczerbek na zdrowiu, który trwa nie dłużej niż 7 dni, zgodnie z art. 157 § 2 k.k., grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Czy siniak to uszczerbek na zdrowiu?

W kontekście pytania o siniak jako uszczerbek na zdrowiu, warto zauważyć, że uszczerbek na zdrowiu może objawiać się w różnorodny sposób. Siniak może być uznany za lekki uszczerbek na zdrowiu, jeśli prowadzi do naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż 7 dni. Ostateczna ocena zależy jednak od konkretnej sytuacji oraz analizy lekarskiej.

 

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń