Art. 157 k.k. – Uszczerbek na zdrowiu

Czynne 24h / 7 dni w tygodniu

Czy wiesz, jaka kara grozi za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, o którym mowa w art. 157 § 1 kk? Zgodnie z art. 157 § 1 kk, średnim uszczerbkiem na zdrowiu jest taki uszczerbek na zdrowiu, który trwa dłużej niż 7 dni i nie jest ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu (czyli powodującym trwałe kalectwo, znaczne zeszpecenie czy długotrwałą chorobę zagrażającą życiu). Takim uszczerbkiem może być np. złamanie nogi. Za przestępstwo z art. 157 § 1 kk możesz trafić do więzienia na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Zadzwoń do nas! Adwokat lub radca prawny pomoże Ci uzyskać korzystny wyrok. Jeżeli jesteś pokrzywdzonym w sprawie o przestępstwo z art. 157 § 1 kk, również możesz liczyć na naszą pomoc. Adwokaci i radcy prawni z wieloletnim doświadczeniem pomogą Ci bronić Twoich praw.

Procedura wezwania obrońcy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ KANCELARIĄ

UZGADNIAMY WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA

UDAJEMY SIĘ NA MIEJSCE ZDARZENIA

ZATRZYMANY POSIADA OBROŃCĘ PROCESOWEGO

UWAGA: Do momentu gdy zapoznamy się ze sprawy NIE NALEŻY NA POLICJI DOBROWOLNIE PODDAWAĆ SIĘ KARZE

PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

SKORZYSTAJ Z FORMULARZA

Opisz swoją sprawę – skontaktujemy się

Leave this field blank

Średni uszczerbek na zdrowiu – art. 157 k.k.

Odpowiedzialność karną za spowodowanie średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu przewiduje art. 157 k.k. Zgodnie z art. 157 § 1 k.k., „kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Skutkiem przestępstwa, o którym mowa w art. 156 § 1 k.k., jest tzw. ciężki uszczerbek na zdrowiu. Ciężki uszczerbek na zdrowiu w myśl art. 156 § 1 k.k. sprawca może spowodować poprzez:

 • pozbawienie człowieka:
  • wzroku,
  • słuchu,
  • mowy,
  • zdolności płodzenia,
 • spowodowanie innego ciężkiego kalectwa,
 • ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej,
 • choroby realnie zagrażającej życiu,
 • trwałej choroby psychicznej,
 • całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie,
 • lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała1.

Za spowodowanie jakiegokolwiek innego uszczerbku na zdrowiu, niewymienionego w art. 156 k.k., grozi odpowiedzialność karna z art. 157 § 1 k.k. Skutkiem czynu z art. 157 k.k. jest uszczerbek na zdrowiu w postaci „naruszenia czynności narządu ciała” lub „rozstroju zdrowia”. Jaka jest między nimi różnica? Naruszenie czynności narządu ciała stan, który jest przyczyną zaburzeń pracy danego narządu. Zaburzenia te zakłócają prawidłowe funkcjonowanie narządu2. Natomiast rozstrój zdrowia można zdefiniować jako dolegliwości, które dana osoba odczuwa wskutek zmian w funkcjonowaniu narządów lub układów (mogą to być przykład wymioty, biegunka, gorączka)3.

Sprawca poniesie łagodniejszą karę, jeżeli spowodował u innej osoby tzw. lekki uszczerbek na zdrowiu, o którym mowa w art. 157 § 2 k.k. Zgodnie z tym przepisem, za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, który trwa nie dłużej niż siedem dni, grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2. W przypadku, gdy lekki lub średni uszczerbek na zdrowiu został spowodowany nieumyślnie, zgodnie z art. 157 § 3 k.k. sprawcy grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku4.

Średni uszczerbek na zdrowiu jest przestępstwem ściganym z urzędu, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa sprawcy – ściganie odbywa się wówczas na wniosek pokrzywdzonego. Lekki uszczerbek na zdrowiu, zarówno spowodowany umyślnie, jak i nieumyślnie jest ścigany z oskarżenia prywatnego. W przypadku, gdy pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, która zamieszkuje wspólnie ze sprawcą, umyślne spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu ścigane jest z oskarżenia publicznego, a jeśli sprawca działał nieumyślnie – ściganie następuje wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego5.

Może się również zdarzyć, że sprawca uderzy pokrzywdzonego, nie zadając mu żadnych obrażeń. Takie zachowanie uznaje się za przestępstwo z art. 217 k.k., czyli naruszenie nietykalności cielesnej. Naruszeniem nietykalności cielesnej jest prawo do tego, by nie być traktowanym w sposób urągający godności, bolesny czy przykry. Naruszenie nietykalności cielesnej jest czynem, który można popełnić jedynie umyślnie. Przestępstwem z art. 217 k.k. może być nie tylko uderzenie, ale i np. spoliczkowanie, pociągnięcie za włosy czy splunięcie na kogoś6. Naruszenie nietykalności cielesnej zagrożone jest grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku i jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego7. Oznacza to, że w sprawie o naruszenie nietykalności cielesnej akt oskarżenia wnosi i popiera nie prokurator, ale sam pokrzywdzony (lub osoba, która wykonuje jego prawa, np. w przypadku jego śmierci).

1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
2 Trybus M., Kilka uwag o wybranych skutkach w grupie przestępstw przeciwko zdrowiu, pk.gov.pl/plik/2016_07/7af377a80fa0691dc32c13cead990851.pdf, dostęp 18.01.2018 r.
3 Olszewska A., Przestępstwa związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, http://www.niebieskalinia.pl/serwis-prawny/prawo-w-praktyce/najwazniejsze-przepisy-prawne-dot-przemocy-w-rodzinie/3990-przestepstwa-zwiazane-ze-zjawiskiem-przemocy-w-rodzinie?showall=&start=4, dostęp 18.01.2017 r.
4 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
5 Dzwonecka I., Prywatny akt oskarżenia z art. 157 k.k., http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&id=39469, dostęp 18.01.2018 r.
6 Gardocki L., Prawo karne. 14 wydanie zmienione, Warszawa 2008, s. 276.
7 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).

Art. 157 § 1 kk – Pomoc Prawna

ZADZWOŃ PRZEANALIZUJEMY TWOJĄ SYTUACJĘ I ZAPROPONUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE
UWAGA! PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń