Kary za posiadanie narkotyków

Przepisy, posiadanie na własny użytek i  wsparcie adwokata

Posiadanie narkotyków może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i społecznych. W Polsce, osoby zatrzymane za posiadanie substancji odurzających lub psychotropowych mogą zostać ukarane grzywną, ograniczeniem wolności, a nawet pozbawieniem wolności. Celem tego artykułu jest przedstawienie aspektów prawnych związanych z posiadaniem narkotyków oraz porad dla osób, które znalazły się w takiej sytuacji.

Statystyki i dane:
Według danych Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, liczba zatrzymań związanych z posiadaniem narkotyków w Polsce rośnie. W ostatnich latach, wzrost ten dotyczy głównie posiadania marihuany i amfetaminy. Dane te pokazują, że problem posiadania narkotyków jest istotny i wymaga uwagi społeczeństwa.

Podział narkotyków:
Narkotyki można podzielić na “miękkie” (np. marihuana, haszysz) i “twarde” (np. heroina, kokaina). W przypadku posiadania “miękkich” narkotyków, kary są zazwyczaj łagodniejsze, natomiast posiadanie “twardych” narkotyków wiąże się z surowszymi konsekwencjami prawnymi.

Przepisy dotyczące innych substancji:
Warto pamiętać, że nie tylko posiadanie nielegalnych narkotyków jest karalne. Przepisy dotyczą także dopalaczy, które są nielegalne w Polsce od 2010 roku, oraz niektórych leków na receptę, które są posiadane bez zezwolenia.

Zatrzymanie za posiadanie nieznacznej ilości narkotyków 

W przypadku znalezienia się w powyższej sytuacji – istnieje możliwości podniesienia wielu okoliczności, które w danej sprawie mogą skutkować uniewinnieniem. Trzeba jednak o nich wiedzieć i skutecznie je podnieść na odpowiednim etapie toczącego się postępowania.

Wśród nich jest m.in.

  • możliwość umorzenia postępowania w przypadku posiadania nieznacznej ilości narkotyków na własny użytek
  • umorzenie postępowania ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu
  • możliwość zawieszenia postępowania w przypadku poddania się leczeniu odwykowemu

Jeśli zostałeś zatrzymany pod zarzutem posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych – skontaktuj się z nami, być może nie jest jeszcze za późno.

PODSTAWA PRAWNA: USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

Art. 62 ust. 1

Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 62 ust. 2

Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 62 ust. 3

W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 62a

Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Posiadanie narkotyków – etapy postępowania karnego

Etap 1:  Zatrzymanie W przypadku podejrzenia posiadania narkotyków, policja może zatrzymać osobę podejrzaną. Podejrzany ma prawo do informacji o powodach zatrzymania oraz prawo do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Warto pamiętać, że można odmówić składania wyjaśnień, co jest ważne, aby nie utrudnić sobie sytuacji w dalszych etapach postępowania.

Etap 2: Postępowanie przygotowawcze Po zatrzymaniu następuje postępowanie przygotowawcze, prowadzone przez prokuraturę. W ramach tego postępowania, śledczy mogą przesłuchiwać świadków, badać dowody, a także przeprowadzać badania narkotyków w celu ustalenia ich ilości i rodzaju. Osoba podejrzana może być przesłuchana, ale ma prawo odmówić złożenia wyjaśnień.

Etap 3: Proces sądowy Jeśli prokuratura uzna, że istnieją wystarczające dowody na popełnienie przestępstwa przez podejrzanego, może skierować akt oskarżenia do sądu. Wówczas rozpoczyna się proces sądowy. Osoba oskarżona ma prawo do obrony przez adwokata lub radcę prawnego oraz do przedstawienia swoich dowodów i argumentów. Sąd, po rozpoznaniu sprawy, wydaje wyrok, który może zostać zaskarżony przez oskarżonego lub prokuraturę.

Porady na temat postępowania w przypadku zatrzymania przez policję pod zarzutem posiadania narkotyków:

  1. Zachowaj spokój i upewnij się, że rozumiesz powód zatrzymania. Jeśli nie jesteś pewien, zapytaj policjanta.
  2. Pamiętaj, że masz prawo do kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym i nie musisz składać wyjaśnień bez ich obecności.
  3. Nie zgadzaj się na żadne propozycje dotyczące współpracy z policją bez konsultacji z prawnikiem.
  4. Jeśli zostaniesz przesłuchany przez prokuraturę, pamiętaj, że masz prawo odmówić złożenia wyjaśnień.
  5. Skontaktuj się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sprawach związanych z narkotykami, który pomoże Ci w dalszych etapach postępowania.

Posiadanie narkotyków – najważniejsze pytania

Ile można mieć przy sobie narkotyków?

W Polsce posiadanie narkotyków jest nielegalne i zabronione, niezależnie od ilości. Nawet posiadanie niewielkiej ilości narkotyków może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Ile lat grozi za posiadanie narkotyków?

Za posiadanie narkotyków wbrew przepisom ustawy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku posiadania znacznej ilości narkotyków, kara może sięgnąć nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Co grozi za posiadanie znacznej ilości narkotyków?

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi wyższa kara pozbawienia wolności, która może wynieść nawet do 10 lat. W praktyce oznacza to, że osoba podejrzana o posiadanie znacznej ilości narkotyków może zostać ukarana surowiej niż osoba posiadająca mniejszą ilość.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń