Art. 286 kk – Oszustwo

Czynne 24h / 7 dni w tygodniu

Procedura wezwania obrońcy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ KANCELARIĄ

UZGADNIAMY WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA

UDAJEMY SIĘ NA MIEJSCE ZDARZENIA

ZATRZYMANY POSIADA OBROŃCĘ PROCESOWEGO

UWAGA: Do momentu gdy zapoznamy się ze sprawy NIE NALEŻY NA POLICJI DOBROWOLNIE PODDAWAĆ SIĘ KARZE

PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

SKORZYSTAJ Z FORMULARZA

Opisz swoją sprawę – skontaktujemy się

Leave this field blank

1. Co grozi za popełnienie przestępstwa oszustwa w 2020 roku?

Powyższe przestępstwo zostało omówione w art. 286 kodeksu karnego. Zgodnie z tą normą, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

2. Czy jeśli oszukałem kogoś na dużą kwotę, to grozi mi do 8 lat pozbawienia wolności?

W tym wypadku odpowiedź brzmi „to zależy”. Co prawda, wyżej przytoczona norma wydaję się dosyć klarowna w kwestii grożącej kary. Jednakże w tej sytuacji należy wziąć jeszcze pod uwagę brzmienie art. 294 kk. Przepis ten podwyższa karę, jeśli sprawca dokonał oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Zgodnie z art. 115 § 5 kk mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 złotych. Oznacza to, że jeśli oszukałeś na kwotę 200.000 zł, to grozi Ci kara do 8 lat pozbawienia wolności. Jeśli natomiast oszukałeś na kwotę 200.001 zł grozi Ci już kara pozbawienia wolności od 1 rok do lat 10.

3. A co jeśli oszukałem kogoś na mniejszą kwotę?

W takim wypadku istnieje możliwość odpowiadania na podstawie paragrafu 3. Przepis ten pozwala zastosować mniejszą karę, w sytuacji, gdy dokonano przestępstwa mniejszej wagi. W takim wypadku sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Należy jeszcze mieć na uwadze treść art 17 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania karnego. Jest to przepis umożliwiający umorzenie postępowania, w sytuacji, gdy społeczna szkodliwość czynu jest znikoma. Jedną z przesłanek do uznania, że społeczna szkodliwość jest znikoma, jest właśnie niska wartość oszustwa.

4. Mój syn popełnił przestępstwo oszustwa na moją szkodę, jednak nie chcę, by został ukarany. Co mogę zrobić?

Ustawodawca będąc świadomym skomplikowanych relacji rodzinnych ustanowił, że w stosunku do osób najbliższych przestępstwo to będzie ścigane na wniosek. Oznacza to, że jeśli jesteś pokrzywdzonym przestępstwem oszustwa, a osobom popełniającym dany czyn jest dla Ciebie bliska, koniecznym dla dalszego prowadzenia postępowania jest uzyskanie od Ciebie wniosku o ściganie. Bez wniosku postępowanie karne musi być umorzone. Jeśli więc nie chcesz, aby twój bliski został ukarany nie składają wniosku o ściganie, ewentualnie niniejszy wniosek wycofaj.

Art. 286 kk – Oszustwo – ADWOKAT 24H / 7 DNI

ZADZWOŃ PRZEANALIZUJEMY TWOJĄ SYTUACJĘ I ZAPROPONUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE
UWAGA! PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń