Złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu

W przypadku, kiedy kierowca zostanie zatrzymany za prowadzenie pod wpływem alkoholu, ważne jest podjęcie działań zmierzających do ewentualnego złagodzenia kary. Samo łagodzenie kary za jazdę po alkoholu może objąć: wyłącznie wybranej kategorii prawa jazdy spod zakazu albo skrócenie obowiązywania danego zakazu. Warto dowiedzieć się, co można zrobić celem uzyskania mniejszej kary. 

Jakie mogą być konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu? 

Przepisy, które zostały wprowadzone w Polsce przewidują, iż utracenie prawa jazdy za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu, obowiązywać będzie przez czas w przedziale 12-36 miesięcy w wypadku popełnienia wykroczenia oraz powyżej 36 miesięcy, kiedy mowa jest o przestępstwie. Decydującą zmienną, od której zależeć będzie kwalifikacja wybranego czynu, to ilość alkoholu znajdującego się we krwi kierującego. Jeśli alkomat pokaże stężenie niższe, aniżeli 0,2 promila, można spokojnie jechać dalej. Wskazanie między wartościami 0,2 a 0,5 to już wykroczenie, zaś powyżej 0,5 to przestępstwo. 

W grę wchodzi tutaj nawet dożywotnie zabranie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, jednakże należy mieć na uwadze, iż każdą sprawę rozpatruje się indywidualnie w sądzie. Ponadto, utracenie uprawnień do kierowania pojazdami po publicznych drogach, nie jest jedyną konsekwencją jazdy po spożyciu alkoholu. 

Utrata prawa jazdy po alkoholu – jak je można odzyskać? 

Szybkie odzyskiwanie prawa jazdy jest istotne dla tych osób, które odpowiadają za prowadzenie pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu. Jak można odzyskać uprawnienia? Po pierwsze, możliwe jest złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Tego typu zażalenia są rozpatrywane przez sąd. Najistotniejsze w procesie odzyskiwania prawa jazdy utraconego za prowadzenie pod wpływem alkoholu, jest jednakże prowadzenie obrony celem uzyskania możliwie najkrótszego zakazu prowadzenia mechanicznych pojazdów. Tego typu zakaz zawarty będzie w wyroku, który zakończy postępowanie w danej sprawie. W wypadku uzyskania zakazu na prowadzenie pojazdów mechanicznych do roku włącznie, prawo jazdy będzie można odzyskać bez zdawania egzaminu państwowego. 

Jazda pod wpływem alkoholu – warunkowe umorzenie

Warunkowe umorzenie postępowania w sprawie jazdy po spożyciu alkoholu, jest jednym spośród najbardziej korzystnych procesowych rozwiązań w wypadku spraw toczących się o prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości. Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu przyznawane jest na czas próbny, który wynosić będzie odpowiednio 1-3 lat. W tym czasie trzeba przestrzegać prawnego porządku. Umorzenie warunkowe postępowania karnego ma ważne znaczenie dla zakazu odnośnie prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

Sąd może w takim wypadku bowiem, wydać zakaz na prowadzenie pojazdów na czas nie krótszy, aniżeli 3 lata. W praktyce tego typu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może zostać orzeczony w wymiarze nawet do 12 miesięcy. Jest to istotnym złagodzeniem otrzymanej kary. W takim przypadku po tym, jak upłynie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, nie będzie istniała konieczność zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy od nowa. 

W wypadku, kiedy przyznane będzie warunkowe umorzenie karnego postępowania, sąd nie wymierzy kary. Należy jednakże opłacić pieniężne świadczenie na poczet Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Pomocy Pokrzywdzonym. 

Inne możliwości łagodzenia kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Poza warunkowym umorzeniem postępowania, ważną opcją łagodzenia kary będzie wyłączenie wybranej kategorii posiadanego prawa jazdy spod obowiązującego zakazu. 

Zakaz na prowadzenie pojazdów, powinien bezwzględnie tyczyć się tych pojazdów, które sprawca w dzień popełnienia przestępstwa prowadził. 

Dlatego też, w wypadku kiedy doszło do zatrzymania prawa jazdy w związku z prowadzeniem auta osobowego w nietrzeźwości, sprawca będzie mieć opcję pojęcia starania celem wyłączenia spod zakazu innego typu posiadanych praw jazdy. Może to być ważnym dla niego udogodnieniem. 

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń