Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – art. 178a par. 1 Kodeksu Karnego: jaka kara?

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości to poważne przestępstwo, które w Polsce jest regulowane przez art. 178a par. 1 Kodeksu Karnego. Zgodnie z tym przepisem, osoba, która znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W niniejszym artykule omówimy konsekwencje prawne wynikające z tego przepisu oraz jakie kary grożą osobom, które kierują w stanie nietrzeźwości.

Kwalifikacja czynu jako wykroczenie lub przestępstwo

Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila, lub w wydychanym powietrzu od 0,1 do 0,25 mg na 1 dm3. Jeśli te wartości zostaną przekroczone, czyn kwalifikowany jest jako przestępstwo. W przypadku innych substancji psychoaktywnych, kwalifikacja czynu zależy od oceny wpływu substancji na sprawność kierowcy.

Konsekwencje naruszenia art. 178a par. 1 kk

Za przestępstwo określone w artykule dotyczącym kierowania w stanie nietrzeźwości grozi kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2, a także zakaz prowadzenia mechanicznych na okres nie krótszy niż 3 lata. W przypadku wykroczenia, kara może wynieść areszt lub grzywnę do 5000 zł, oraz zakaz prowadzenia  na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Jeśli sprawca był wcześniej skazany za podobne przestępstwo, grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat i dożywotni zakaz kierowania (art. 178a § 4 kodeksu karnego).

Warunkowe umorzenie postępowania

Sprawca czynu określonego w art. 178a par. 1 kodeksu karnego może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, jeśli nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne i zachodzi przekonanie, że będzie przestrzegał porządku prawnego. Ważne są również stopień szkodliwości społecznej czynu, rozmiar winy oraz okoliczności dokonania czynu. W takich przypadkach warto skonsultować się z adwokatem, który może pomóc w poprowadzeniu sprawy.

Najczęstsze pytania

  1. Kiedy stosuje się art. 178a par. 1 kk?

Artykuł 178a par. 1 kodeksu karnego stosuje się w sytuacji, gdy osoba, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, kieruje pojazdem w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Przestępstwo to obejmuje prowadzenie samochodów, motocykli, skuterów, łodzi, a nawet statków powietrznych przez osoby, które spożyły alkohol lub użyły innych środków wpływających na ich zdolność do kierowania.

  1. Jakie są konsekwencje naruszenia art. 178a par. 1 kk?

Konsekwencje naruszenia artykułu 178a par. 1 kodeksu karnego są poważne i obejmują różne kary. Osoba, która dopuści się tego przestępstwa, może zostać ukarana grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, przestępstwo to może skutkować utratą prawa jazdy na określony czas lub nawet na zawsze. Warto dodać, że sąd może również orzec obowiązek uczestniczenia w szkoleniach, mających na celu zmianę postaw i zachowań kierowców wobec spożywania alkoholu lub używania środków odurzających przed prowadzeniem pojazdów.

  1. Czy możliwe jest uniknięcie kary za naruszenie art. 178a par. 1 kk?

W przypadku naruszenia art. 178a par. 1 kodeksu karnego, sprawca może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Decyzja w tej sprawie zależy od wielu czynników, takich jak brak wcześniejszych kar za przestępstwa umyślne, stopień szkodliwości społecznej czynu, rozmiar winy oraz okoliczności dokonania czynu. Aby zwiększyć swoje szanse na warunkowe umorzenie postępowania, warto skonsultować się z adwokatem.

W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących kierowania w stanie nietrzeźwości, zaleca się skonsultowanie się z adwokatem bądź radcą prawnym, który może udzielić profesjonalnej porady prawnej oraz pomóc w ewentualnym postępowaniu sądowym.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń