Art. 190 k.k. – Groźby karalne Adwokat

Czynne 24h / 7 dni w tygodniu

Czy wiesz, co grozi za stalking? Zgodnie z art. 190a kk, za uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej i tym samym wzbudzanie w niej uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub naruszenie jej prywatności, grozi kara do 3 lat więzienia. Stalkowaniem może być np. natrętne telefonowanie, nękanie smsami lub mailami albo nachodzenie ofiary w jej domu lub w jej pracy. Jeżeli popełniłeś przestępstwo z art. 190a kk, skontaktuj się z nami już teraz! Adwokat lub radca prawny pomoże Ci bronić Twoich praw przed sądem. Zadzwoń do nas również wtedy, gdy jesteś nękany przez inną osobę. Dzięki naszej pomocy łatwiej Ci będzie bronić swoich praw w postępowaniu sądowym.
Art. 190 kk reguluje sytuację, w której jedna osoba grozi drugiej osobie lub osobie jej najbliższej popełnieniem przestępstwa na jej szkodę, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona. Kary, jakie sąd może wymierzyć za groźby karalne z art. 190 kk to grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat. Jeżeli chcesz, aby sąd wydał korzystny dla Ciebie wyrok, skontaktuj się z nami. Możesz liczyć na wysokiej jakości opiekę prawną. Adwokat lub radca prawny z wieloletnim doświadczeniem pomoże Ci bronić Twoich praw. Jeżeli natomiast to Ty jesteś osobą, do której kierowane są groźby karalne, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami. Zespół adwokatów i radców prawnych, którym zaufało już wiele osób, pomoże Ci skutecznie bronić Twoich praw.

Procedura wezwania obrońcy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ KANCELARIĄ

UZGADNIAMY WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA

UDAJEMY SIĘ NA MIEJSCE ZDARZENIA

ZATRZYMANY POSIADA OBROŃCĘ PROCESOWEGO

UWAGA: Do momentu gdy zapoznamy się ze sprawy NIE NALEŻY NA POLICJI DOBROWOLNIE PODDAWAĆ SIĘ KARZE

PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

SKORZYSTAJ Z FORMULARZA

Opisz swoją sprawę – skontaktujemy się

Leave this field blank

Art. 190 kodeksu karnego

Tematem niniejszego artykułu jest przestępstwo z art. 190 kk, czyli groźby karalne. Czy w każdym przypadku grożenie innej osobie należy uznać za przestępstwo z art. 190 kk? Jaka kara grozi za groźby karalne według Kodeksu karnego? Czy dla sądu ma znaczenie, w jakiej formie wyrażone zostały groźby karalne? Odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania znajdziesz w niniejszym artykule.

Zgodnie z art. 190 kk, „Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”1. Przestępstwo z art. 190 kk jest przestępstwem przeciwko wolności, a dokładniej wolności od strachu. Przestępstwo określone w art. 190 kk polega więc na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby jej najbliższej (chodzi o osoby wymienione w art. 115 § 1 kk, czyli małżonka, osobę pozostająca we wspólnym pożyciu, dzieci, rodziców, rodzeństwo itp.). Rodzaj przestępstwa, którym sprawca grozi pokrzywdzonemu oraz cel, w jakim sprawca to czyni, nie mają znaczenia. Zazwyczaj groźby karalne, o których mowa w art. 190 kk, polegają na grożeniu pokrzywdzonemu zabójstwem, pobiciem, podpaleniem mieszkania, porwaniem dziecka itp.2 Nie popełnia przestępstwa z art. 190 kk ten, kto grozi innej osobie popełnieniem wykroczenia, przestępstwa skarbowego czy też czynu naruszającego przepisy prawa cywilnego bądź administracyjnego3.

Groźby karalne  – Adwokat

Groźby karalne w rozumieniu art. 190 kk wywołują skutek w postaci uzasadnionej obawy adresata groźby, że zostanie ona spełniona przez sprawcę. Nie jest konieczne, aby niebezpieczeństwo spełnienia groźby było realne – wystarczy, że u pokrzywdzonego wystąpi uzasadniona obawa spełnienia groźby przez sprawcę4. Sąd Najwyższy uznał, iż obawa zagrożonego jest uzasadniona wtedy, gdy każdy człowiek o podobnej do zagrożonego osobowości i w podobnej sytuacji również odczuwałby obawę przed taką groźbą (wyrok SN z dnia 9 grudnia 2002 r., sygn. akt IV KKN 508/99)5.

Zgodnie z art. 190 § 2 kk, groźby karalne są ścigane wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego6. Oznacza to, że organy ścigania nie mogą wszcząć postępowania, dopóki pokrzywdzony nie złoży stosownego wniosku.

Groźby karalne mogą być wyrażone w dowolnej formie. Groźby karalne mogą być wyrażone słownie, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, np. w formie anonimowego listu. Zachowania sprawcy, z których można łatwo wywnioskować, iż grozi on pokrzywdzonemu popełnieniem przestępstwa (np. celowanie z pistoletu w jego kierunku) należy uznać za kolejną formę wyrażenia gróźb karalnych7. Innymi formami popełnienia przestępstwa z art. 190 kk mogą być na przykład SMS z pogróżkami, rysunek przedstawiający np. martwego pokrzywdzonego, kukła symbolizująca śmierć8 albo martwe zwierzę. Sprawca nie musi grozić pokrzywdzonemu osobiście. Groźby karalne mają miejsce również w przypadku, gdy sprawca przekazuje groźby karalne za pośrednictwem osoby trzeciej (wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 23 grudnia 2013 r., sygn. akt IX Ka 1330/13)9.

Od groźby karalnej należy odróżnić groźbę bezprawną. Pojęcie groźby bezprawnej jest szersze niż pojęcie groźby karalnej i obejmuje groźbę, o której mowa w art. 190, groźbę spowodowania postępowania karnego lub groźbę rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej. Groźby nie stanowi zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem10.

Art. 190 KODEKSU KARNEGO – JAK SIĘ BRONIĆ? JAK REAGOWAĆ?

ZADZWOŃ PRZEANALIZUJEMY TWOJĄ SYTUACJĘ I ZAPROPONUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE
UWAGA! PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń