Gdynia – jazda pod wpływem alkoholu

W styczniu bieżącego roku gdyńscy policjanci zatrzymali 16 nietrzeźwych kierowców. Liczba ta wzrastała z kolejnymi miesiącami – w lutym zatrzymano 18 kierowców pod wpływem alkoholu, a w marcu – 30. Natomiast w kwietniu 2018 roku na terenie Gdyni doszło do 36 zatrzymań pijanych kierowców. Do skorzystania z naszej pomocy serdecznie zachęcamy osoby zamieszkałe na terenie Gdyni, przeciwko którym toczy się sprawa o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Należy pamiętać, że prowadzenie pojazdu po alkoholu stanowi przestępstwo lub wykroczenie, w zależności od poziomu alkoholu w organizmie kierowcy. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń. Stan po użyciu alkoholu zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi od 0,2 do 0,5 promila. Natomiast prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo z art. 178a § 1 kk. Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi kierującego pojazdem wynosi więcej niż 0,5 promila.

W sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 kk w wielu przypadkach można postarać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Warunkowe umorzenie postępowania karnego następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od daty uprawomocnienia się wyroku. W okresie próby sąd może oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym (art. 67 § 3 kk). Zgodnie z art. 66. § 1 Kodeksu karnego, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania nie może skorzystać sprawca przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Jazda pod wpływem alkoholu – Adwokat Gdynia

Adwokat lub radca prawny może pomóc Ci uzyskać pozytywne rozpatrzenie Twojej sprawy. Dzięki pomocy profesjonalnego obrońcy masz szansę na uzyskanie łagodniejszego wyroku Sądu. Nasze usługi obejmują m. in. udział w rozprawach sądowych, sporządzanie i składanie w Twoim imieniu pism procesowych oraz porady prawne. Czekamy na zgłoszenia od mieszkańców Gdyni oraz okolic.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń