Przemoc w szkole i cyberprzemoc

Pomoc prawna - przemoc w szkole

Prawo wobec nękania w szkole

Tematem niniejszego artykułu jest zjawisko agresji i przemocy w szkole oraz prawne metody ich zwalczania. Agresja i przemoc są poważnymi problemami występującymi w polskich szkołach. Agresja jest świadomym i zamierzonym zachowaniem, które ma na celu wyrządzenie szkody innej osobie. Agresja ma charakter incydentalny. Powtarzające się incydenty agresji mogą jednak prowadzić do przemocy. Przemoc rozumiana jest … Read More

Jakie środki może podjąć Sąd rodzinny względem rodziców dziecka stosującego przemoc w szkole? - Pomoc Prawna

Jakie środki może podjąć Sąd rodzinny względem rodziców dziecka stosującego przemoc w szkole?

W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć kwestie środków prawnych, jakie może podjąć Sad rodzinny względem dziecka. Wiele się mówi o środkach wychowawczych mające skłonić dziecko do refleksji nad własnym zachowaniem, mniej natomiast porusza się kwestię związaną z omawianym tematem. Należy podkreślić, że wielokrotnie występują sytuacji, gdzie rodzice trafiają przed oblicze Sądu, ze względu na donosy ludzi z nimi … Read More

Obowiązki dla dziecka i opiekunów - sąd

Jakie obowiązki może nałożyć sąd rodzinny na rodziców lub opiekuna nieletniego

Dzisiejszy artykuł poświęcony jest obowiązkom, jakie sąd rodzinny może nałożyć na rodziców nieletniego w sprawie o czyn karalny lub o demoralizację. Adwokat wyjaśni, jakie obowiązki może nałożyć sąd na rodziców lub opiekuna nieletniego. Zapraszam do lektury. Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (uopwsn), przy rozpoznawaniu sprawy nieletniego sąd rodzinny … Read More

Jakie środki może zastosować Sad w stosunku do 13latka

Jakie środki może zastosować Sąd w stosunku do sprawcy przemocy w szkole, który ma poniżej 13 roku życia?

Prawo karne nie przewiduje możliwości popełnienia przestępstwa przez osobę poniżej 13 roku życia. W świetle ustawodawstwa osoba taka jest zdemoralizowana, ale nie ma możliwości zasądzenia wobec niej wyroku skazującego. Podobna sytuacja dotyczy osób między 13 a 17 rokiem życia, z tym, że osoba taka już może popełnić przestępstwo, jednakże sąd winien kierować się przede wszystkim wychowaniem … Read More

Przemoc w szkole - oskarżenie dziecka

Czy jako rodzic muszę być poinformowana o skierowaniu sprawy przez szkołę do Sądu Rodzinnego? Odpowiada adwokat

Twoje dziecko zostało oskarżone o stosowanie przemocy szkolnej wobec rówieśnika. Szkoła postanowiła zgłosić to do Sądu Rodzinnego w celu zastosowania środków wychowawczych wobec niego. Dziecko doskonale o tym wiedziało, jednak ze strachu nie powiedziało o tym. Szkoła natomiast nie poinformowała bezpośrednio o tym rodziców. Czy postąpiła słusznie? Czy może być w ogóle sytuacja, że rodzić nie … Read More

Cyberbulling - pomoc prawna

Cyberbullying jako forma nękania psychicznego dziecka w szkole

Technologie informacyjne stały się w dzisiejszych czasach nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Obecnie trudno wyobrazić sobie życie bez urządzeń takich jak laptopy, tablety czy smartfony. Za pomocą tych urządzeń można skontaktować się z dowolną osobą na świecie, niezależnie od czasu i miejsca. Warto jednak pamiętać, że Internet może być zarówno dobrodziejstwem, jak i źródłem zagrożenia … Read More

Zniszczenie rzeczy dziecka pomoc prawna

Co mogę zrobić, jeśli inny uczeń zniszczył mojemu dziecku jego rzecz.

Przemoc w szkole nie jest zjawiskiem rzadkim, jednak bardzo często bagatelizowanym. Rodzice lub dzieci nie znają swoich praw lub też uważają, że gra nie jest warta świeczki. Takie myślenie jest całkowicie niewłaściwe. Pozostawiając sprawy samym sobie ryzykujesz tym, że sprawy mogą przybrać znacznie gorsze skutki. Bardzo często zaczyna się od wyzwisk, a kiedy ofiara nie reaguje … Read More

Pomoc prawna - przemoc w szkole

Przemoc w szkole. Kiedy można odpowiadać za prześladowanie w szkole? Odpowiada radca prawny.

Problemowi znęcania się w szkole przez rówieśników zdecydowanie poświęca się za mało czasu, w stosunku do ilości takich ekscesów. Bardzo często tego typu sytuacje nie wychodzą na światło dzienne. Ofiara wstydzi się zgłosić stosowanie przemocy wobec niego, świadkowie i osoby trzecie boją się zemsty agresora. Dochodzi do paradoksalnej sytuacji, gdzie to sprawca chwali się swoim zachowaniem … Read More

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń