In: Przemoc w szkole

Pomoc prawna - przemoc w szkole

Prawo wobec nękania w szkole

Tematem niniejszego artykułu jest zjawisko agresji i przemocy w szkole oraz prawne metody ich zwalczania. Agresja i przemoc są poważnymi problemami występującymi w polskich szkołach. Agresja jest świadomym i zamierzonym zachowaniem, które…

Jakie środki może podjąć Sąd rodzinny względem rodziców dziecka stosującego przemoc w szkole?

W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć kwestie środków prawnych, jakie może podjąć Sad rodzinny względem dziecka. Wiele się mówi o środkach wychowawczych mające skłonić dziecko do refleksji nad własnym zachowaniem, mniej natomiast porusza się kwestię…

Obowiązki dla dziecka i opiekunów - sąd

Jakie obowiązki może nałożyć sąd rodzinny na rodziców lub opiekuna nieletniego

Dzisiejszy artykuł poświęcony jest obowiązkom, jakie sąd rodzinny może nałożyć na rodziców nieletniego w sprawie o czyn karalny lub o demoralizację. Adwokat wyjaśni, jakie obowiązki może nałożyć sąd na rodziców lub opiekuna…

Jakie środki może zastosować Sad w stosunku do 13latka

Jakie środki może zastosować Sąd w stosunku do sprawcy przemocy w szkole, który ma poniżej 13 roku życia?

Prawo karne nie przewiduje możliwości popełnienia przestępstwa przez osobę poniżej 13 roku życia. W świetle ustawodawstwa osoba taka jest zdemoralizowana, ale nie ma możliwości zasądzenia wobec niej wyroku skazującego. Podobna sytuacja dotyczy…

Przemoc w szkole - oskarżenie dziecka

Czy jako rodzic muszę być poinformowana o skierowaniu sprawy przez szkołę do Sądu Rodzinnego? Odpowiada adwokat

Twoje dziecko zostało oskarżone o stosowanie przemocy szkolnej wobec rówieśnika. Szkoła postanowiła zgłosić to do Sądu Rodzinnego w celu zastosowania środków wychowawczych wobec niego. Dziecko doskonale o tym wiedziało, jednak ze strachu nie…

Cyberbulling - pomoc prawna

Cyberbullying jako forma nękania psychicznego dziecka w szkole

Technologie informacyjne stały się w dzisiejszych czasach nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Obecnie trudno wyobrazić sobie życie bez urządzeń takich jak laptopy, tablety czy smartfony. Za pomocą tych urządzeń można skontaktować się…

Zniszczenie rzeczy dziecka pomoc prawna

Co mogę zrobić, jeśli inny uczeń zniszczył mojemu dziecku jego rzecz.

Przemoc w szkole nie jest zjawiskiem rzadkim, jednak bardzo często bagatelizowanym. Rodzice lub dzieci nie znają swoich praw lub też uważają, że gra nie jest warta świeczki. Takie myślenie jest całkowicie niewłaściwe….

Pomoc prawna - przemoc w szkole

Przemoc w szkole. Kiedy można odpowiadać za prześladowanie w szkole? Odpowiada radca prawny.

Problemowi znęcania się w szkole przez rówieśników zdecydowanie poświęca się za mało czasu, w stosunku do ilości takich ekscesów. Bardzo często tego typu sytuacje nie wychodzą na światło dzienne. Ofiara wstydzi się zgłosić…

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń