Posiadanie narkotyków jako wypadek mniejszej wagi

Posiadanie narkotyków jest przestępstwem. Zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (u.p.n.), karalne jest również posiadanie niewielkich ilości narkotyków, przeznaczonych wyłącznie na własnych użytek. Posiadanie małych ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych sąd może jednak potraktować jako tzw. „wypadek mniejszej wagi”, co oznacza, że sprawca poniesie łagodniejszą karę.

Art 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Zgodnie z art. 62 ust. 1 u.p.n., „kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Z kolei art. 62 ust. 3 u.p.n. stanowi, że „w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Ustawodawca nie wyjaśnił jednak, co oznacza „wypadek mniejszej wagi”. Kwestię tę poruszył Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 roku (sygn. akt VI Ka 112/15). Sąd powinien brać pod uwagę przede wszystkim sposób i okoliczności popełnienia przestępstwa, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków oraz stopień zawinienia, motywację i cel działania sprawcy. Za wypadek mniejszej wagi można uznać na przykład posiadanie niewielkiej ilości „miękkiego” narkotyku (np. marihuany), wyłącznie na własny użytek sprawcy.

W podobnym tonie wypowiedział się m.in. Sąd Apelacyjny w Katowicach (wyrok z dnia 9 maja 2013 r., sygn. akt II AKa 129/13). Za wypadek mniejszej wagi, o którym mowa w art. 62 § 3 u.p.n., Sąd uznał sytuację, w której sprawca posiada jedynie niewielką ilość narkotyku łagodnego rodzaju. W sprawie, której dotyczył wyrok, oskarżony posiadał jedynie 1,81 g marihuany. Sąd Apelacyjny wziął to pod uwagę i w związku z tym złagodził wymierzoną oskarżonemu karę.

Za przestępstwo określone w art. 62 ust. 3 u.p.n. sąd wymierzy karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do jednego roku. Posiadanie narkotyków „miękkich” w niewielkiej ilości i przeznaczonych jedynie na użytek własny sprawcy sąd może uznać za wypadek mniejszej wagi, o którym mowa w art. 62 ust. 3 u.p.n. Jeżeli sprawca jest osobą niekaraną, a posiadanie narkotyków (zwłaszcza tych „miękkich” w niewielkiej ilości) było w jego przypadku jednorazowym incydentem, sąd może zawiesić wykonanie kary lub nawet warunkowo umorzyć postępowanie w jego sprawie.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń