Art 284 KK - przywłaszczenie - Obronca24h.pl
 

Art 284 KK – przywłaszczenie

CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Przywłaszczenie. Czym tak w ogóle jest? Czego możesz się dowiedzieć o przestępstwie przywłaszczenia u adwokata?

Język prawa i język prawniczy muszą być bardzo precyzyjne. Szczegółowość i zbliżenie niektórych instytucji sięga takiego poziomu, że często osoby niezwiązane bezpośrednio z prawem mają problem z rozróżnieniem owych instytucji. Jednym z takich przykładów może być instytucja przywłaszczenia, która dla „zwykłego Kowalskiego” brzmi po prostu jak przestępstwo kradzieży. Czym jest przestępstwo przywłaszczenia? Co o przywłaszczeniu dowiedziałbyś się u adwokata lub radcy prawnego? Tego dowiesz się w treści niniejszego artykułu. Zapraszam.

Przywłaszczenie zostało uregulowane w kodeksie karnym, w artykule 284. Zgodnie z paragrafem pierwszym, kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Gdyby wziąć pod uwagę wyłącznie potoczne rozumienie tego przepisu, to można by dojść do wniosku, że w powyższej normie chodzi o zwykłą kradzież. Istnieje jednak zasadnicza różnica w przypadku tych dwóch czynów. W przypadku kradzieży, złodziej bezprawnie dokonuje zaboru przedmiotu. W przypadku przywłaszczenia osoba, która nie jest właścicielem, będąca jednak w legalnym posiadaniu, uniemożliwia wykonywanie prawa własności, jakie przysługują prawowitemu właścicielowi. Najczęstszym przypadkiem takim będzie sytuacja, gdy ktoś pożyczył komuś rzecz, a ten drugi odmawia zwrócenia owej rzeczy.
Kwestię czym jest przywłaszczenie poruszył również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 stycznia 2006 roku o sygn IV KK 376/05. W wyroku tym stwierdził, że w przeciwieństwie do kradzieży sprawca przywłaszczenia nie zabiera cudzego mienia ruchomego w celu przywłaszczenia, lecz bezprawnie rozporządza cudzą rzeczą ruchomą, która znalazła się w jego legalnym, niebezprawnym posiadaniu. Dla oceny zachowania sprawcy mają więc znaczenie zarówno moment wejścia w posiadanie rzeczy, jak i moment rozporządzenia rzeczą.

Przedmiotem tego przestępstwa może być tylko rzecz ruchoma lub prawo majątkowe. Oznacza to, że nie ma możliwości popełnienia przywłaszczenia np. nieruchomości.
Za powyższy czyn grozi sprawcy kara pozbawienia wolności do lat 3. Jednakże jeśli przywłaszczona rzecz została uprzednio „powierzona”, kara wynosi już od 3 miesięcy, do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast jeśli czyn jest przestępstwem mniejszej wagi lub też przywłaszczona została rzecz znaleziona, sprawcy grozi już tylko grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Pokrzywdzony powyższym przestępstwem musi pamiętać również o konieczności złożenia wniosku o ściganie w sytuacji, gdy sprawcą jest osoba dla niego najbliższa w rozumieniu przepisów prawa karnego.

W przypadku wszczęcia postępowania karnego w twoim przypadku nie wahaj się, by skorzystać z pomocy profesjonalisty. Adwokat lub radca prawny posiada wiedzę, która może sprawić, że zostaniesz oczyszczony z postawionych tobie zarzutów.

ART 284 KK PRZYWŁASZCZENIE ADWOKAT

ZADZWOŃ PRZEANALIZUJEMY TWOJĄ SYTUACJĘ I ZAPROPONUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

UWAGA! PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

Jeśli zależy Państwu na osobistym spotkaniu? Zapraszamy!

Obronca24h.pl
oddział GDAŃSK
Czopowa 14/20
80-882 Gdańsk
Czynne całą dobę

Obronca24h.pl
oddział WARSZAWA
ul. Wronia 45 lok. 175
00-870 Warszawa
Czynne całą dobę

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń