Procedury i konsekwencje

Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę po alkoholu? - Pomoc Prawna

Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę po alkoholu?

W polskim systemie prawnym istnieją 3 sytuacje, w których kierowca może utracić prawo jazdy. Są to: przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h, przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych, jazda po alkoholu. Osoba, która podczas kontroli w wydychanym powietrzu ma od 0,2 do 0,5 promila alkoholu dopuszcza się wykroczenia, które klasyfikowane jest jako jazda … Read More

Złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu - Pomoc Prawna

Złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu jest jednym z najpoważniejszych wykroczeń w Polsce, nie tylko ze względu na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa, ale także z powodu surowych konsekwencji prawnych. W Polsce, system prawny został ukształtowany tak, aby surowo karać osoby prowadzące pojazdy po spożyciu alkoholu, podkreślając tym samym wagę odpowiedzialności kierowcy. Jak uniknąć utraty prawa jazdy po … Read More

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości - art. 178a par. 1 Kodeksu Karnego: jaka kara? - Pomoc Prawna

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – art. 178a par. 1 Kodeksu Karnego: jaka kara?

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości to poważne przestępstwo, które w Polsce jest regulowane przez art. 178a par. 1 Kodeksu Karnego. Zgodnie z tym przepisem, osoba, która znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat … Read More

Procedura zatrzymania prawa jazdy po alkoholu - Pomoc Prawna

Procedura zatrzymania prawa jazdy po alkoholu

Jednym z podstawowych artykułów regulujących kwestię zatrzymania prawa jazdy jest art. 135 prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nim policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu. Artykuł ten daje policjantom prawo do zatrzymania … Read More

Prawo jazdy zabrane za alkohol co dalej

Zgodnie z art. 135 ust 1 pkt 1 lit a prawa o ruchu drogowym policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu. Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym stanowią, że zatrzymane prawo … Read More

Jak odzyskać prawo jazdy po utracie za alkohol

Popełnienie przestępstwa jazdy po alkoholu wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami dla kierującego. Jednym z najbardziej doskwierających jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Każdego dnia wielu kierowców zmaga się z problemem odzyskania prawa jazdy. Jak można odzyskać prawo jazdy po utracie za alkohol? Na to pytanie odpowiem w dzisiejszym wpisie. Zapraszam! Zobacz także: jazda po alkoholu Kwestia zabrania prawa jazdy … Read More

Co zrobić po zatrzymaniu prawa jazdy po alkoholu?

Zatrzymania prawa jazdy dokonuje policja. Następnie w zależności od tego, czy ma się do czynienia z wykroczeniem, czy też z przestępstwem odpowiednio sąd albo prokurator wydają postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wnieść można zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczanie postanowienia. Na etapie postępowania przygotowawczego w sprawie o … Read More

Wysokość kary za jazdę po alkoholu - Pomoc Prawna

Wysokość kary za jazdę po alkoholu

Na pewno zauważyłeś, że określając karę, ustawodawca często stosuje różne jej rodzaje. Przykładowo wymieniona jest w normie, że sąd może zastosować grzywnę, karę ograniczenia wolności lub też jej pozbawienia. Różne są też jej granice, zwłaszcza w karze pozbawienia wolności. Przykładowo za przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178b k.k. ustawodawca przewidział możliwość zastosowania kary pozbawienia … Read More

Jakie kary grożą za pływanie po alkoholu?

Zakaz prowadzenia pojazdów w ruchu wodnym

Prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem określonym w art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Stan nietrzeźwości u prowadzącego pojazd mechaniczny zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu w jego krwi przekracza 0,5 promila (lub jeżeli prowadzi do stężenia przekraczającego wyżej wymienioną wartość). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2007 roku (sygn. akt … Read More

Jazda po alkoholu Adwokat

Kiedy jazda po alkoholu jest wykroczeniem, a kiedy przestępstwem.

W społeczeństwie można zauważyć brak świadomości w kwestii rozróżnienia wykroczenia od przestępstwa. Wiele się mówi, że jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem, natomiast już znacznie mniej osób wie, że jazda po pijanemu może być też wykroczeniem. W tym artykule chciałbym przedstawić Ci podstawową cechę odróżniającą przestępstwo jazdy po alkoholu, od wykroczenia jazdy po pijanemu. Dzięki … Read More

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń