Co zrobić po zatrzymaniu prawa jazdy po alkoholu? - Obronca24h.pl
Co zrobić po zatrzymaniu prawa jazdy po alkoholu?

Co zrobić po zatrzymaniu prawa jazdy po alkoholu?

ADWOKAT PRAWO KARNE
CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA ZADZWOŃ!
22 270 63 01

Zatrzymania prawa jazdy dokonuje policja. Następnie w zależności od tego, czy ma się do czynienia z wykroczeniem, czy też z przestępstwem odpowiednio sąd albo prokurator wydają postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wnieść można zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczanie postanowienia.

Na etapie postępowania przygotowawczego w sprawie o przestępstwo możliwe jest złożenie wniosku o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary. Wniosek taki może być złożony, gdy oskarżony przyznaje się do winy, a świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstw i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Jeżeli zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaśnień, czynności dowodowe dokonuje się jedynie w niezbędnym zakresie ( art. 335 § 1 k.pk.). Prokurator może również dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej kary lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek (art 335 § 2 k.p.k).

ADWOKAT 24H / 7 DNI W TYGODNIU!
DZIAŁAMY W CAŁEJ POLSCE
MASZ PYTANIA? SZUKASZ POMOCY? ZADZWOŃ!
22 270 63 01

Oskarżony może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Warunkowe umorzenie postępowania jest to środkiem probacyjnym. Łączy się ściśle z zagadnieniem prewencji zarówno ogólnej, jak i szczególnej. Prewencja szczególna
w swym wymiarze pozytywnym jest dążeniem do resocjalizacji sprawcy. Celem prewencji ogólnej jest oddziaływanie na społeczeństwo polegające na odstraszeniu ewentualnych sprawców oraz kształtowanie świadomości prawnej ogółu. W doktrynie istnieje pogląd wyrażony m.in. przez, iż środki probacyjne powinna charakteryzować duża elastyczność, zapewniają bowiem wtedy skuteczną resocjalizację skazanego. Aby móc skorzystać z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania oskarżony nie może być uprzednio karany. Z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania może skorzystać wyłącznie sprawca niekarany za przestępstwo umyślne (wyrok Sądu Najwyższego 12 lutego 2019 roku, sygn. akt. III K 590/17) Należy wskazać, że wyrok warunkowo umarzający nie jest wyrokiem skazującym. W wypadku warunkowego umorzenia postępowania sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do 2 lat. Sąd warunkowo umarzając postępowanie może również odstąpić od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Skutki prawne warunkowego umorzenia postępowania karnego zależne są od przebiegu okresu próby. W wypadku jego pozytywnego przebiegu, gdy sprawca będzie przestrzegał jego warunków i porządku prawnego stanie się on ostatecznym orzeczeniem w procesie. W wypadku negatywnego przebiegu próby spowoduje wymierzenie kary lub środka karnego.

SZUKASZ POMOCY PRAWNEJ?
CZYTANIE NIC NIE DA! ZADZWOŃ DO SPECJALISTÓW
DZIAŁAMY W CAŁEJ POLSCE PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
22 270 63 01


Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń