Art. 244 k.k - złamanie zakazu prowadzenia pojazdów - Obronca24h.pl
Art. 244 k.k - złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Art. 244 k.k – złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

ADWOKAT PRAWO KARNE
CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA ZADZWOŃ!
22 270 63 01

Wydajać wyrok skazujący wobec osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Artykuł 244 Kodeksu Karnego

Zgodnie z treścią art. 244 k.k kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do lat 5. Sąd orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

ADWOKAT 24H / 7 DNI W TYGODNIU!
DZIAŁAMY W CAŁEJ POLSCE
MASZ PYTANIA? SZUKASZ POMOCY? ZADZWOŃ!
22 270 63 01

Zgodnie w wyrażonym w orzecznictwie poglądem złamanie zakazu prowadzenia pojazdów popełnić można w zamiarze bezpośrednim i ewentualnym. Pogląd o tym, że występek z art. 244 k.k. można popełnić tylko z zamiarem bezpośrednim nie znajduje przede wszystkim umocowania w samym tekście ustawy karnej. (…) Konstrukcja znamion tego przestępstwa wprawdzie wyraźnie wskazuje, że wszystkie muszą być objęte umyślnością (a więc nie tylko prowadzenie pojazdu mechanicznego, ale także fakt prawomocnie orzeczonego wobec niego tego zakazu), niemniej jednak skoro w grę wchodzą obie formy umyślności, zarówno zamiar bezpośredni naruszenia zakazu, jak i zamiar ewentualny, gdy sprawca uświadamia sobie możliwość, iż narusza zakaz lub obowiązek orzeczony przez sąd i z tym się godzi, to ustalenie zaistnienia po stronie oskarżonego tych wymaganych warunków jest już wystarczające do przypisania mu sprawstwa tak kwalifikowanego przestępstwa. Nie ulega wątpliwości, że umyślność działania sprawcy jest nierozerwalnie związana ze stanem (…) świadomości. Jest ona elementem składowym zarówno zamiaru bezpośredniego, jak i zamiaru ewentualnego. Niemniej jednak pamiętać należy, iż ta świadomość jest tylko stanem psychicznym, w którym osoba zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe oraz zjawiska zachodzące w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie. Świadomość jest wewnętrznym, subiektywnym odzwierciedleniem rzeczywistości, jest to zdolność zdawania sobie sprawy z własnego zachowania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn akt II K 425/17)

Wskazać należy, że przedmiotem zainteresowania sądów było również odróżnienie przestępstwa z art. 244 k.k a art. 178a §4 k.k. Czyny z art. 178a § 4 k.k. (poza częścią in fine) oraz z art. 244 k.k. chronią różne dobra prawne. Pierwszy z nich godzi w bezpieczeństwo w ruchu, drugi skierowany jest przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Jeżeli więc, oskarżonemu nie przypisano czynu polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a wyłącznie prowadzenie w takim stanie pojazdu mechanicznego w sytuacji wcześniejszego skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., to nie może być mowy o podobieństwie tego czynu do popełnionego następnie występku niezastosowania się do zakazu prowadzenia pojazdów stypizowanego w art. 244 k.k. (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2018 r., sygn. akt III KK 97/18)

SZUKASZ POMOCY PRAWNEJ?
CZYTANIE NIC NIE DA! ZADZWOŃ DO SPECJALISTÓW
DZIAŁAMY W CAŁEJ POLSCE PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
22 270 63 01


Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń