Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę po alkoholu?

W polskim systemie prawnym istnieją 3 sytuacje, w których kierowca może utracić prawo jazdy. Są to:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h,
 • przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych,
 • jazda po alkoholu.

Osoba, która podczas kontroli w wydychanym powietrzu ma od 0,2 do 0,5 promila alkoholu dopuszcza się wykroczenia, które klasyfikowane jest jako jazda pod wpływem alkoholu. Nie jest to co prawda przestępstwo, jednak konsekwencje mogą być naprawdę poważne:

 • 10 punktów karnych,
 • grzywna w wysokości od 50 do 1000 złotych, ewentualnie areszt na 30 dni,
 • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do nawet 3 lat,

Wysokość kary ustala sąd, który bierze pod uwagę sytuację materialną kierowcy. Na jeszcze większe sankcję narażają się kierujący, który w wydychanym powietrzu przekroczą 0,5 promila alkoholu:

 • 10 punktów karnych,
 • grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności,
 • kara pieniężna w wysokości od 5000 do 60000 złotych, która przekazywana jest na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarne,
 • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 1 roku do nawet 15 lat,

Dla wielu osób, a szczególnie zawodowych kierowców kara w postaci utraty prawa jazdy jest najbardziej uciążliwa. Na szczęście istnieje pewna możliwość odzyskania prawa jazdy przed zakończeniem zakazu prowadzenia pojazdów.

Odzyskiwanie prawa jazdy – od czego zacząć?

Kierowca zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu najczęściej pozbawiany jest prawa jazdy na czas określony, lub nawet dożywotnio – wszystko zależy od przewinienia. Kierowcy, którzy nie chcą czekać do zakończenia zakazu mogą ubiegać się o możliwość zamontowania tzw. alkoblokady, jednakże muszą spełnić szereg określonych warunków.

Pierwszym krokiem do odzyskania prawa jazdy jest dostarczenie specjalnego wniosku do sądu, który wydał wyrok. Wniosek ten musi zawierać uzasadnienie, że postawa kierowcy oraz jego sytuacja życiowa pozwala mu wrócić za do kierowania pojazdami. Argumentami, którymi można zyskać nieco przychylności sądu są:

 • praca zawodowa kierującego opiera się na prowadzeniu pojazdu,
 • kierujący był alkoholikiem, który poddał się terapii i może to udokumentować,

Jeżeli sąd wyda pozytywną decyzję, to zakaz prowadzenia pojazdów zamieni się na zakaz prowadzenia pojazdów bez alkoblokady. Warunkiem wydania takiej decyzji jest upłynięcie połowy czasu zakazu, który został ustanowiony w wyroku orzekającym. Warto również pamiętać o tym, że jeżeli okres zakazu prowadzenia pojazdów przekroczy rok to kierujący musi ponownie przystąpić do państwowego egzaminu na prawo jazdy. Z kolei jeżeli, zakaz prowadzenia pojazdów zostanie wydany na podstawie kodeksu karnego, to okres jego trwania musi wynieść co najmniej 10 lat.

Jeżeli kierujący nie złoży wniosku o wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy, to po zakończeniu zakazu kolejnego dnia może złożyć wniosek o zwrot dokumentów do Starostwa Powiatowego. Po zdaniu egzaminu i potwierdzeniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami odzyska dokument.

Alkoblokada – sposób na odzyskanie utraconego prawa jazdy?

Jest to urządzenie montowane jest w aucie, które połączone jest z zapłonem silnika. Działa bardzo podobnie do alkomatu, tylko że pozwala ono na uruchomienie pojazdu po dmuchnięciu w ustnik. Jeżeli w wydychanym powietrzu znajduje się więcej niż 0,1 promila alkoholu, to auto nie zapali. Warto wiedzieć że alkoblokada musi być atestowana, a koszt jej zamontowania waha się w okolicach od 4,5 do 7,5 tysięcy złotych. Dodatkowo raz do roku niezbędna jest kalibracja, która kosztuje kilkadziesiąt złotych. Jak widać, decydując się na wniosek o wcześniejsze zniesienie zakazu prowadzenia pojazdów wiąże się z niemałymi kosztami w postaci konieczności zamontowania alkoblokady.

1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dz. U. z 2018 r., poz. 310. 650.

2.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dz. U. z 2018 r., poz. 20, 305, 663.

3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie. Dz. U. z 2015 r., poz. 2153.

4.Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Dz. U. z 2018 r., poz. 618.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń