Jazda po alkoholu na rowerze – przestępstwo?

W myśl art. 178a § 1 Kodeksu karnego, „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Ze stanem nietrzeźwości u kierowcy mamy do czynienia wtedy, gdy zawartość alkoholu w jego krwi przekracza 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego przez kierowcę powietrza przekracza 0,25 mg. Przestępstwo z art. 178a § 1 kk polega na prowadzeniu w stanie nietrzeźwości pojazdu mechanicznego. Czy prowadzący pojazd niemechaniczny, na przykład rower, również popełnia przestępstwo? Okazuje się, że nie.

Jazda na rowerze pod wpływem alkoholu

Prowadzenie pojazdów innych niż mechaniczne jest wykroczeniem określonym w art. 87a § 1 kw. Zgodnie z niniejszym przepisem, ten kto znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka i prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazd inny niż mechaniczny, podlega karze karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych (maksymalnie 5 tys. złotych). Kara aresztu wymierzana jest w dniach i wynosi od 5 do 30 dni. Wykroczenie co do zasady jest wpisywane do Krajowego Rejestru Karnego jedynie w sytuacji, gdy sąd wymierza obwinionemu karę aresztu.

W razie popełnienia wykroczenia określonego w 87 § 1a kw, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne. Czy za jazdę po alkoholu można również stracić prawo jazdy? Kwestię zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za wykroczenie z art. 87 kw poruszył w jednym ze swoich orzeczeń Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 15 lutego 2018 r. (sygn. akt II KK 30/18) Sąd Najwyższy uznał środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, orzeczony za prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości, za niewspółmiernie surowy. Zdaniem Sądu Najwyższego, w przypadku ukarania za wykroczenie polegającego na prowadzeniu pojazdu niemechanicznego w stanie nietrzeźwości, sąd może orzec co najwyżej zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.

Prowadzenie roweru lub innego pojazdu niemechanicznego w stanie nietrzeźwości, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nie jest przestępstwem, jedynie wykroczeniem określonym w art. 87a § 1. Za to wykroczenie grozi kara aresztu lub grzywny nie niższej niż 50 złotych. Sąd może orzec również zakaz prowadzenia pojazdów, ale jedynie tych innych niż mechaniczne.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń