Jazda pod wpływem alkoholu – co grozi w 2022?

Procedura wezwania obrońcy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ KANCELARIĄ

UZGADNIAMY WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA

UDAJEMY SIĘ NA MIEJSCE ZDARZENIA

ZATRZYMANY POSIADA OBROŃCĘ PROCESOWEGO

UWAGA: Do momentu gdy zapoznamy się ze sprawy NIE NALEŻY NA POLICJI DOBROWOLNIE PODDAWAĆ SIĘ KARZE

PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

SKORZYSTAJ Z FORMULARZA

Opisz swoją sprawę – skontaktujemy się

Leave this field blank

JAZDA PO ALKOHOLU ADWOKAT

 ZADZWOŃ PRZEANALIZUJEMY TWOJĄ SYTUACJĘ I ZAPROPONUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE
UWAGA! PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

Jazda po alkoholu

Ile można mieć alkoholu we krwi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami a mianowicie art. 46 ust. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: 1) stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo 2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 do 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 . W sytuacji, gdy w organizmie kierowcy znajduje się niższa ilość alkoholu nie popełnia on czynu zabronionego przez prawo.

1 promil alkoholu we krwi jaka kara?

Za jazdę pojazdem mechanicznym po spożyciu alkoholu grozić może: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, środek karny w postaci zakazu kierowania od 3 do 15 lat, oraz świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarne w wysokości nie mniej niż 5000 zł. Jednak w wypadku 1 ‰ alkoholu starać się można o warunkowe umorzenie – przy wyroku warunkowo umarzającym postępowanie zakaz prowadzenia wynosi od roku do lat dwóch, organ wymiaru sprawiedliwości nie orzeka karny a wspomniane wcześniej świadczenie może być niższe niż 5000 tyś zł. Warto dodać, iż można się starać o ograniczenie zakazu prowadzenia do kategorii pojazdów, którą dana osoba poruszała się w momencie zdarzenia.

2 promile alkoholu we krwi – jaka kara?

Stan nietrzeźwości u kierowcy zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu przekracza u niego 0,5 ‰ bądź prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Prowadzenie samochodu lub innego pojazdu mechanicznego z 2 promilami we krwi stanowi zatem niewątpliwie przestępstwo z art. 178a § kk. Za prowadzenie w w takim stanie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Oprócz kary sąd orzeka także środek karny w postaci zakazu prowadzenia na okres co najmniej 3 lat oraz obowiązek zapłacenia przez skazanego świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej w wysokości 5 tys. złotych bądź wyższej. Za jazdę z 2 promilami alkoholu grożą zatem poważne konsekwencje.

Konsekwencje ponownej jazdy w stanie nietrzeźwości są jeszcze surowsze. W myśl art. 178a § 4 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości pomimo wcześniejszego prawomocnego skazania za ten sam czyn grozi ograniczenie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Organ wymiaru sprawiedliwości może zamiast tego orzec ograniczenie wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych – zwłaszcza w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Za jazdę po alkoholu po raz drugi lub kolejny grozi również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 10 tys. złotych.

Kiedy można jechać po alkoholu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczalna ilość alkoholu u kierowcy wynosi 0,2 ‰. Za jazdę po użyciu alkoholu, zgodnie z art. 87 § 1 kw, grozi kara finansowa bądź aresztu oraz środek karny w postaci zakazania prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. Zgodnie z art. 178a § 1 kk, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzi samochód lub inny pojazd mechaniczny, podlega odpowiedzialności finansowej, ograniczeniu wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu w badanej krwi kierowcy przekracza 0,5 ‰ bądź prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Organ wymiaru sprawiedliwości orzeka również ograniczenie prowadzenia na co najmniej oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości nie niższej niż 5 tys. złotych. Po czym poznać, że stężenie spadło do poziomu pozwalającego na siadanie za kółkiem? W sprzedaży są alkomaty do użytku domowego, niemniej jednak można również skorzystać z alkomatu znajdującego się w najbliższej jednostce Policji. Jeżeli nie zgadzasz się z wynikiem badania alkomatem (jest to szczególnie ważne podczas zatrzymania), możesz zażądać badania stężenia we krwi w warunkach szpitalnych.

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu w Polsce?

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, dopuszczalna ilość alkoholu u kierowcy w Polsce wynosi 0,2 promila. Wartość ta odpowiada 0,1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Przekroczenie tego stężenia jest przestępstwem albo wykroczeniem. Jeżeli stężenie we krwi kierowcy przekracza 0,2 promila, ale jest zarazem niższe niż 0,5 promila, to oznacza, że znajduje się on w stanie po użyciu alkoholu i popełnia wykroczenie określone w art. 87 § 1 k.w. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, za wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu grozi kara finansowa albo aresztu. Dodatkowo organ orzeka zakaz prowadzenia na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Prowadzenie pojazdu przy stężeniu alkoholu powyżej 0,5 promila, czyli w stanie nietrzeźwości, stanowi natomiast przestępstwo z art. 178a § 1 kk. W myśl art. 178a § 1 kk, za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi odpowiedzialność finansowa, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Organ wymiaru sprawiedliwości orzeka także ograniczenie prowadzenia na okres nie krótszy niż 3 lata oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. złotych.

Czy można jeździć rowerem po alkoholu?

Nie. Jazda rowerem po alkoholu jest wykroczeniem. Art. 87 Kodeksu Wykroczeń, przewiduje za to karę grzywny nie mniejszą niż 50 zł, możliwy jest też areszt. W niektórych przypadkach jazda rowerem po alkoholu może także skutkować orzeczeniem zabraniającym prowadzenie pojazdów.

JAZDA PO PIJANEMU – CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA

CO GROZI ZA JAZDĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU
CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA

Jazda po alkoholu w Ełku

W lipcu bieżącego roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego policjanci zatrzymali 436 pijanych kierowców. Jednym z takich kierowców był mieszkaniec miejscowości Prostki, który prowadził ciągnik z niespełna 1,3 promila alkoholu we …

Jazda po alkoholu w Gdańsku i województwie pomorskim

Gdańsk jest miastem bardzo chętnie odwiedzanym przez turystów – zarówno tych z Polski, jak i cudzoziemców. Z pewnością warto zobaczyć Fontannę Neptuna, Dwór Artusa czy Ulicę Długą. W niewielkiej odległości …

Art. 244 k.k – złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Wydajać wyrok skazujący wobec osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Artykuł 244 Kodeksu Karnego Zgodnie z treścią art. 244 k.k kto …

Jazda po alkoholu w Elblągu

W zeszłym tygodniu elbląska Policja zatrzymała kierowcę, który miał 1,3 promila alkoholu we krwi. Kilka dni temu na terenie Elbląga ujęto nietrzeźwego kierującego, który miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. …

Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę po alkoholu?

W polskim systemie prawnym istnieją 3 sytuacje, w których kierowca może utracić prawo jazdy. Są to: przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h,przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych,jazda po alkoholu. Osoba, …

Jazda po alkoholu w Katowicach i województwie śląskim

Na terenie województwa śląskiego w czerwcu 2018 zatrzymano 659 nietrzeźwych kierujących. W ostatni weekend czerwca bieżącego roku w Katowicach przeprowadzono akcję „Bezpieczny Weekend – Pierwszy Weekend Wakacji”, podczas którego policjanci …

Jazda po alkoholu w Łodzi i województwie łódzkim

Na terenie Łodzi i województwa łódzkiego w 2017 roku doszło do 911 zdarzeń drogowych z udziałem kierowców znajdujących się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu. W porównaniu …

Zakaz prowadzenia pojazdów w ruchu wodnym

Prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem określonym w art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Stan nietrzeźwości u prowadzącego pojazd mechaniczny zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu w jego krwi …

Art. 178a kk nowelizacja

Artykuł 178a kk jest przepisem karnym, który stanowi, że jazda po alkoholu jest przestępstwem. W obecnej chwili przepis ten wygląda w następujący sposób: Art.  178a.  [Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod …

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi w Polsce

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, maksymalne dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi dla kierowców w Polsce wynosi 0,2 promila. Stężenie to odpowiada 0,1 mg/l w wydychanym powietrzu. Jazda po alkoholu może …

Gdynia – jazda pod wpływem alkoholu

W styczniu bieżącego roku gdyńscy policjanci zatrzymali 16 nietrzeźwych kierowców. Liczba ta wzrastała z kolejnymi miesiącami – w lutym zatrzymano 18 kierowców pod wpływem alkoholu, a w marcu – 30. …

Jazda pod wpływem alkoholu. Nowe przepisy.

W prawodawstwie polskim widać wyraźną tendencje zaostrzania karalności za popełnione przestępstwo lub wykroczenie. Ostatnimi czasy proceder ten nasilił się szczególnie w kategorii przestępstw w ruchu drogowym. Politycy prześcigają się w …

Jazda po alkoholu w Bielsko-Białej

W Bielsku-Białej i okolicach często dochodzi do zatrzymań pijanych kierowców. Około 14 lipca br. w okolicach Czechowic policjanci zatrzymali kierowcę mającego 1,5 promila alkoholu we krwi. W lipcu br. w …

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Jazda po alkoholu wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Jeżeli kierowca prowadzi pojazd mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu, to popełnia on wykroczenie z art. 87 § 1 kw. Stan po …

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń