Jazda pod wpływem alkoholu – co grozi w 2022?

Procedura wezwania obrońcy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ KANCELARIĄ

UZGADNIAMY WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA

UDAJEMY SIĘ NA MIEJSCE ZDARZENIA

ZATRZYMANY POSIADA OBROŃCĘ PROCESOWEGO

UWAGA: Do momentu gdy zapoznamy się ze sprawy NIE NALEŻY NA POLICJI DOBROWOLNIE PODDAWAĆ SIĘ KARZE

PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

SKORZYSTAJ Z FORMULARZA

Opisz swoją sprawę – skontaktujemy się

Leave this field blank

JAZDA PO ALKOHOLU ADWOKAT

 ZADZWOŃ PRZEANALIZUJEMY TWOJĄ SYTUACJĘ I ZAPROPONUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE
UWAGA! PIERWSZA KONSULTACJA Z ADWOKATEM JEST NIEODPŁATNA

Jazda po alkoholu

Ile można mieć alkoholu we krwi?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami a mianowicie art. 46 ust. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: 1) stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo 2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 do 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 . W sytuacji, gdy w organizmie kierowcy znajduje się niższa ilość alkoholu nie popełnia on czynu zabronionego przez prawo.

1 promil alkoholu we krwi jaka kara?

Za jazdę pojazdem mechanicznym po spożyciu alkoholu grozić może: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, środek karny w postaci zakazu kierowania od 3 do 15 lat, oraz świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarne w wysokości nie mniej niż 5000 zł. Jednak w wypadku 1 ‰ alkoholu starać się można o warunkowe umorzenie – przy wyroku warunkowo umarzającym postępowanie zakaz prowadzenia wynosi od roku do lat dwóch, organ wymiaru sprawiedliwości nie orzeka karny a wspomniane wcześniej świadczenie może być niższe niż 5000 tyś zł. Warto dodać, iż można się starać o ograniczenie zakazu prowadzenia do kategorii pojazdów, którą dana osoba poruszała się w momencie zdarzenia.

2 promile alkoholu we krwi – jaka kara?

Stan nietrzeźwości u kierowcy zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu przekracza u niego 0,5 ‰ bądź prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Prowadzenie samochodu lub innego pojazdu mechanicznego z 2 promilami we krwi stanowi zatem niewątpliwie przestępstwo z art. 178a § kk. Za prowadzenie w w takim stanie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Oprócz kary sąd orzeka także środek karny w postaci zakazu prowadzenia na okres co najmniej 3 lat oraz obowiązek zapłacenia przez skazanego świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej w wysokości 5 tys. złotych bądź wyższej. Za jazdę z 2 promilami alkoholu grożą zatem poważne konsekwencje.

Konsekwencje ponownej jazdy w stanie nietrzeźwości są jeszcze surowsze. W myśl art. 178a § 4 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości pomimo wcześniejszego prawomocnego skazania za ten sam czyn grozi ograniczenie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Organ wymiaru sprawiedliwości może zamiast tego orzec ograniczenie wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych – zwłaszcza w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Za jazdę po alkoholu po raz drugi lub kolejny grozi również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 10 tys. złotych.

Kiedy można jechać po alkoholu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczalna ilość alkoholu u kierowcy wynosi 0,2 ‰. Za jazdę po użyciu alkoholu, zgodnie z art. 87 § 1 kw, grozi kara finansowa bądź aresztu oraz środek karny w postaci zakazania prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. Zgodnie z art. 178a § 1 kk, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzi samochód lub inny pojazd mechaniczny, podlega odpowiedzialności finansowej, ograniczeniu wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu w badanej krwi kierowcy przekracza 0,5 ‰ bądź prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Organ wymiaru sprawiedliwości orzeka również ograniczenie prowadzenia na co najmniej oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości nie niższej niż 5 tys. złotych. Po czym poznać, że stężenie spadło do poziomu pozwalającego na siadanie za kółkiem? W sprzedaży są alkomaty do użytku domowego, niemniej jednak można również skorzystać z alkomatu znajdującego się w najbliższej jednostce Policji. Jeżeli nie zgadzasz się z wynikiem badania alkomatem (jest to szczególnie ważne podczas zatrzymania), możesz zażądać badania stężenia we krwi w warunkach szpitalnych.

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu w Polsce?

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, dopuszczalna ilość alkoholu u kierowcy w Polsce wynosi 0,2 promila. Wartość ta odpowiada 0,1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Przekroczenie tego stężenia jest przestępstwem albo wykroczeniem. Jeżeli stężenie we krwi kierowcy przekracza 0,2 promila, ale jest zarazem niższe niż 0,5 promila, to oznacza, że znajduje się on w stanie po użyciu alkoholu i popełnia wykroczenie określone w art. 87 § 1 k.w. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, za wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu grozi kara finansowa albo aresztu. Dodatkowo organ orzeka zakaz prowadzenia na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Prowadzenie pojazdu przy stężeniu alkoholu powyżej 0,5 promila, czyli w stanie nietrzeźwości, stanowi natomiast przestępstwo z art. 178a § 1 kk. W myśl art. 178a § 1 kk, za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi odpowiedzialność finansowa, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Organ wymiaru sprawiedliwości orzeka także ograniczenie prowadzenia na okres nie krótszy niż 3 lata oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. złotych.

Czy można jeździć rowerem po alkoholu?

Nie. Jazda rowerem po alkoholu jest wykroczeniem. Art. 87 Kodeksu Wykroczeń, przewiduje za to karę grzywny nie mniejszą niż 50 zł, możliwy jest też areszt. W niektórych przypadkach jazda rowerem po alkoholu może także skutkować orzeczeniem zabraniającym prowadzenie pojazdów.

JAZDA PO PIJANEMU – CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA

CO GROZI ZA JAZDĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU
CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA

Jazda po alkoholu w Chorzowie

W lipcu bieżącego roku na terenie województwa śląskiego Policja zatrzymała 621 pijanych kierowców. To o 38 mniej niż w poprzednim miesiącu. Jeden z nich, ujęty przez chorzowskich policjantów, miał we …

Jazda po alkoholu w Opolu i województwie opolskim

Jednym z najczęściej popełnianych przestępstw drogowych jest prowadzenie pojazdu mechanicznego (np. samochodu) w stanie nietrzeźwości. Stan nietrzeźwości u kierowcy zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu w jego krwi jest większa niż …

Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę po alkoholu?

W polskim systemie prawnym istnieją 3 sytuacje, w których kierowca może utracić prawo jazdy. Są to: przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h,przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych,jazda po alkoholu. Osoba, …

Jazda po spożyciu alkoholu. Pytania i odpowiedzi

Witam was. W dzisiejszym artykule chciałbym odpowiedzieć wam na kilka krótkich, aczkolwiek często zadawanych pytań. Zapraszam do niniejszego artykułu. 1) Co grozi za popełnienie przestępstwa jazdy po spożyciu alkoholu? 2) Jaka kara …

Jazda po alkoholu w Lublinie i w województwie lubelskim

W województwie lubelskim każdego dnia Policja zatrzymuje kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu. W maju 2018 roku na lubelskich drogach policjanci zatrzymali 417 nietrzeźwych kierowców. Natomiast w czerwcu 2018 liczba …

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

Każda osoba kierująca pojazdem mechanicznym, z pewnością zdaje sobie sprawę, iż jazda po alkoholu jest nie tylko niebezpieczna ale również. karana. O spowodowanie wypadku pod wpływem napojów wyskokowych jest zaś …

Jazda po alkoholu w Warszawie i województwie mazowieckim

Jednym z najczęściej popełnianych i wykrywanych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym jest prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Na terenie województwa mazowieckiego każdego dnia policjanci zatrzymują nietrzeźwych kierujących. W czerwcu …

Złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu

W przypadku, kiedy kierowca zostanie zatrzymany za prowadzenie pod wpływem alkoholu, ważne jest podjęcie działań zmierzających do ewentualnego złagodzenia kary. Samo łagodzenie kary za jazdę po alkoholu może objąć: wyłącznie …

Kolejny wyrok za jazdę po alkoholu, a zatarcie skazania

Jeżeli oskarżony w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, to sąd może uwzględnić wcześniejsze skazanie oskarżonego na jego niekorzyść, nawet jeżeli w toku procesu doszło …

Wysokość kary za jazdę po alkoholu

Na pewno zauważyłeś, że określając karę, ustawodawca często stosuje różne jej rodzaje. Przykładowo wymieniona jest w normie, że sąd może zastosować grzywnę, karę ograniczenia wolności lub też jej pozbawienia. Różne …

Gdynia – jazda pod wpływem alkoholu

W styczniu bieżącego roku gdyńscy policjanci zatrzymali 16 nietrzeźwych kierowców. Liczba ta wzrastała z kolejnymi miesiącami – w lutym zatrzymano 18 kierowców pod wpływem alkoholu, a w marcu – 30. …

Jazda pod wpływem alkoholu. Nowe przepisy.

W prawodawstwie polskim widać wyraźną tendencje zaostrzania karalności za popełnione przestępstwo lub wykroczenie. Ostatnimi czasy proceder ten nasilił się szczególnie w kategorii przestępstw w ruchu drogowym. Politycy prześcigają się w …

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń