Co grozi za podrobienie testamentu? Przestępstwo fałszerstwa i oszustwa

W niniejszym artykule chciałbym poruszyć kwestię tego, co może grozić za podrobienie testamentu. Przykład o którym opowiem powstał na kanwie rzeczywistej sprawy, która miała miejsce przed Sądem w Warszawie. Sam przebieg popełnienia przestępstwa nie był zbyt skomplikowany. Ot Pewna kobieta chcąc uzyskać nieruchomość podrobiła testament po zmarłej. Na jej nieszczęście sprawstwo wyszło na jaw, a ona została oskarżona o popełnienie przestępstwa sfałszowania dokumentu oraz oszustwa. Dla przypomnienia, kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Na jej nieszczęście wartość spadku była znacznej wartości, co zaostrzyło jej karalność od 1 roku do lat 10 pozbawienia wolności. Natomiast w przypadku drugiego z przestępstw to kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zważając na grożące jej kary oraz wielość popełnionych czynów, to wyrok w wysokości 4 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na jeden rok należy uznać za dość niski. Nie bez znaczenia był fakt, że to nie ona była mózgiem całej operacji.

Jak widzisz, za spisanie jednego małego i pewnie krótkiego papierka, możemy odpowiadać nawet za dwa przestępstwa. Musisz mieć jednak na uwadze, że w zależności od konkretnej sytuacji możesz odpowiadać również za inne czyny.

Wracając jeszcze do wcześniejszego wyroku, to zapadła w nim ważna teza, która może mieć wpływ na linie orzeczniczą. Otóż Sąd Apelacyjny stwierdził, że jeżeli oskarżona podrobiła testament i na jego podstawie doszło do sądowego stwierdzenia nabycia spadku na rzecz osoby, która była beneficjentem zapisów tego testamentu, to zachowanie oskarżonej dotyczyło istotnego w obiegu prawnym dokumentu, który wywoływał poważne następstwa dla stosunków majątkowych spadkobierców. Same te fakty świadczą o tym, że stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonej nie występował na poziomie uzasadniającym warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Od chwili wydania tergo wyroku, osoby które podrobiły testamenty mają znacznie trudniejszą obronę, gdyż Sądy Bedą niechętnie stosować warunkowe umorzenie.

Jeśli Jesteś oskarżony albo to na twoją szkodę popełniono przestępstwo to zgłoś się do nas. Nasz zespół pomoże rozwiązać nawet najtrudniejszą sprawę.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń