Przemoc w szkole. Kiedy można odpowiadać za prześladowanie w szkole? Odpowiada radca prawny.

Problemowi znęcania się w szkole przez rówieśników zdecydowanie poświęca się za mało czasu, w stosunku do ilości takich ekscesów. Bardzo często tego typu sytuacje nie wychodzą na światło dzienne. Ofiara wstydzi się zgłosić stosowanie przemocy wobec niego, świadkowie i osoby trzecie boją się zemsty agresora. Dochodzi do paradoksalnej sytuacji, gdzie to sprawca chwali się swoim zachowaniem np. w mediach społecznościowych, jednocześnie ujawniając swój czyn. W niniejszym cyklu chciałbym poruszyć jedną z kwestii, które mogą mieć wpływ no dochodzenie sprawiedliwości przed Sądem. Kto może odpowiadać za przemoc w szkole? Czy dziecko może być pociągnięte do odpowiedzialności karnej? Zapraszam.

Prawo Polskie rozróżnia możliwość odpowiedzialności karnej w zależności od wieku jaki posiada sprawca. Ogólną zasadą jest, że osoba poniżej 13 roku życia nie może popełnić czynu zabronionego. Oznacza to, że nie będzie ona odpowiadać karnie przed sądem, ani również nie może zostać skazana za popełnienie przestępstwa. Jedynymi środkami, jakie może zastosować Sąd, to te, wymienione w art. 6 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Kolejną grupą są sprawcy, którzy mają wiek między 13 a 17 rokiem życia. Osoby takie mogą już popełnić przestępstwo, jednakże w dalszym ciągu Sąd winien stosować wobec nich środki wychowawcze. Wyjątkiem są sprawcy, którzy ukończyli 15 rok życia i popełnili jedno z najcięższych przestępstw, takich jak Zamach na życie prezydenta, gwałt, umyślne ciężkie uszkodzenie ciała czy też rozbój. Tacy sprawcy mogą odpowiadać na zasadach kodeksu karnego. Mówiąc inaczej mogą być sądzeni, jak osoby dorosłe.

Między 17 a 18 rokiem życia sprawca odpowiada na zasadach kodeksu karnego. Jeśli jednak okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, to Sąd stosuje również środki, o których mowa była wcześniej.

Przemoc w szkole

Jak widzisz, wszystko zależy od wieku oraz popełnionego czynu. Jednakże musisz mieć też na uwadze, że sprawca może oprócz odpowiedzialności karnej ponieść również odpowiedzialność cywilną(kwestia odszkodowania) lub też dyscyplinarną.

Jeśli ty lub twoje dziecko stało się ofiarą przemocy w szkole skontaktuj się z nami. Nasz zespół specjalizuje się w tego typu sprawach, zapewniając tobie najlepszą opiekę prawną. Pomagamy również osobom, które zostały oskarżone o stosowanie przemocy wobec rówieśników. Nie zwlekaj.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń