Co grozi za posiadanie znacznej ilości narkotyków?

Niniejszy artykuł poświęcony jest przestępstwu określonemu w art. 62 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czyli posiadaniu znacznej ilości narkotyków. Jak należy rozumieć pojęcie „znaczna ilość narkotyków”? Życzę przyjemnej lektury.

Wymiar kary za przestępstwo posiadania narkotyków zależy przede wszystkim od ilości posiadanych przez sprawcę środków odurzających lub substancji psychotropowych. Za przestępstwo określone w art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (u.p.n.), czyli posiadanie narkotyków, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Ustawa przewiduje jednak surowsze sankcje dla sprawcy, który posiada znaczną ilość narkotyków. Zgodnie z art. 62 ust. 2 u.p.n., „jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Ustawodawca nie sprecyzował jednak, kiedy mamy do czynienia ze „znaczną ilością środków odurzających lub substancji psychotropowych”. W orzecznictwie opinie odnośnie znacznej ilości narkotyków są podzielone. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 lipca 2011 r., sygn. akt IV KK 127/11 orzekł, iż znaczna ilość to taka, która wystarcza do odurzenia się co najmniej kilkudziesięciu osób. Natomiast w ocenie m.in. Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (wyrok z dnia 20 lutego 2008 r., sygn. akt II AKa 10/08) znaczna ilość to taka, która wystarczy do odurzenia się co najmniej kilkuset osób. Istnieje również pogląd, zgodnie z którym znaczną ilością narkotyków jednorazowo może się odurzyć kilkadziesiąt tysięcy osób (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 maja 2007r, sygn. akt II AKa 85/07)

Sąd Okręgowy w Ostrołęce w wyroku z dnia 3 września 2014 r. (sygn. akt II Ka 252/17) orzekł, że sąd musi wziąć pod uwagę nie tylko ilość posiadanych przez sprawcę narkotyków, ale i następujące kryteria:

  • rodzaj posiadanych narkotyków (tzw. „miękkie” lub „twarde” narkotyki);
  • wagę posiadanych narkotyków;
  • przeznaczenie posiadanych narkotyków (na użytek własny albo w celu dalszej odsprzedaży).

Podsumowując, sprawca poniesie surowszą odpowiedzialność za posiadanie narkotyków, jeżeli przedmiotem jego czynu była znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych. Przy ustalaniu, czy sprawca posiadał znaczną ilość narkotyków, sąd powinien uwzględnić nie tylko faktyczną ilość substancji odurzających. Znaczenie może mieć również rodzaj narkotyków ( narkotyki „miękkie” lub „twarde”) oraz ich przeznaczenie.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń