Kiedy jazda po alkoholu jest wykroczeniem, a kiedy przestępstwem.

W społeczeństwie można zauważyć brak świadomości w kwestii rozróżnienia wykroczenia od przestępstwa. Wiele się mówi, że jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem, natomiast już znacznie mniej osób wie, że jazda po pijanemu może być też wykroczeniem. W tym artykule chciałbym przedstawić Ci podstawową cechę odróżniającą przestępstwo jazdy po alkoholu, od wykroczenia jazdy po pijanemu. Dzięki wiedzy zawartej w tym artykule, być może uda Ci się skutecznie bronić swoich praw.

Jazda pod wpływem alkoholu – przestępstwo

Kwestia przestępstw jazdy pod wpływem alkoholu została uregulowana w paru artykułach. Podstawowe przestępstwo jazdy po pijanemu zostało uregulowane w art. 178a k.k. Zgodnie z tym artykułem popełnia przestępstwo ten, kto prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym w stanie nietrzeźwości. Za ten czyn kodeks karny przewiduje kare grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jazda pod wpływem alkoholu – wykroczenie

Od przestępstwa należy odróżnić wykroczenie. Zostało ono uregulowane w kodeksie wykroczeń, w artykule 87 § 1. Ustawodawca w tej normie prawnej stanowi, że popełnia wykroczenie ten, kto prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, powietrznym i wodnym, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu.

Jak widać, kluczową kwestią determinującą to, czy popełniamy wykroczenie, czy też przestępstwo jest bycie w tzw. stanie nietrzeźwości lub też stanie po użyciu alkoholu. Definicja tych pojęć została unormowana w artykule 46 ustęp 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku. W przepisie tym unormowane zostało, że w stanie nietrzeźwość jest ten, kto ma stężenie alkoholu w krwi wynoszące ponad 0,5 promila lub 0,25 mg alkoholu w 1dm sześciennym w wydychanym powietrzu. Stan po spożyciu alkoholu zachodzi natomiast, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila we krwi lub od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm sześciennym w wydychanym powietrzu.

Oznacza to, że kwestia tego, czy popełniamy wykroczenie czy też przestępstwo zależy od ilości alkoholu jaką mamy we krwi. Nad zasadnością takich unormowań można polemizować, chociażby ze względu, że po wypiciu jednego piwa drobna kobieta będzie miała znacznie większe stężenie alkoholu we krwi niż 100 kg, dobrze umięśniony mężczyzna. Jednakże nasza pozytywna lub też negatywna opinia nie ma żadnego znaczenia i po prostu trzeba uważać, a najlepiej dokonać badania alkomatem przed rozpoczęciem jazdy pojazdem mechanicznym.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń