Jazda pod wpływem alkoholu Wrocław i województwo dolnośląskie

Każdego dnia na dolnośląskich drogach zatrzymywani są nietrzeźwi kierowcy. Według statystyk Policji Dolnośląskiej, w czerwcu 2018 roku na jeździe po alkoholu złapano aż 680 osób. W czerwcu bieżącego roku w samym Wrocławiu policjanci zatrzymali 147 kierowców jadących „na podwójnym gazie”. Jeżeli jesteś podejrzanym lub oskarżonym w sprawie o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, skontaktuj się z nami jak najszybciej. Nasze usługi oferujemy mieszkańcom Wrocławia i całego województwa dolnośląskiego.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego (np. samochodu) w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo z art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Stan nietrzeźwości u kierowcy zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu w jego krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2. Sankcje za ponowną jazdę pod wpływem alkoholu przewidziane są w art. 178a § 4 kk. Za czyn określony w art. 178a § 4 kk sprawcy grozi kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. W razie skazania za jazdę w stanie nietrzeźwości sąd orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów – jeżeli sprawca popełnił czyn z art. 178a § 1 kk, to traci prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat. Natomiast w przypadku, gdy sprawca dopuścił się przestępstwa z art. 178a § 4 kk, to musi się on liczyć z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów.

Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że sąd za jazdę po alkoholu wymierzy karę pozbawienia wolności. W sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 kk sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary więzienia. Zgodnie z art. 69 § 1 kk, „sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa”. Decydując o zawieszeniu wykonania kary, sąd bierze pod uwagę czynniki związane z osobą sprawcy: jego postawę, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Co ważne, zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a § 4 kk (ponowna jazda po alkoholu) możliwe jest jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Wykonanie kary zawieszane jest a okres próby, wynoszący od roku do 3 lat. W przypadku sprawcy młodocianego, okres próby wynosi od 2 do 5 lat. Podobnie jak w przypadku warunkowego umorzenia postępowania, sąd może nałożyć na sprawcę dodatkowe obowiązki, np. poddanie się terapii uzależnień czy powstrzymywanie się od nadużywania alkoholu. Ponadto sąd może oddać sprawcę pod dozór kuratora, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej zajmującej się wychowaniem, zapobieganiem demoralizacji lub pomocą skazanym.

Jazda po alkoholu – Adwokat Wrocław

Jeżeli toczy się przeciwko Tobie postępowanie w sprawie o jazdę po alkoholu, skontaktuj się z nami. Każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie. Adwokat lub radca prawny dołoży wszelkich starań, by uzyskać korzystne dla Ciebie rozstrzygnięcie Sądu.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń