Jazda po alkoholu w Poznaniu i w województwie wielkopolskim

W 2017 roku na terenie Poznania i całego województwa wielkopolskiego miało miejsce ponad 1 200 000 kontroli stanu trzeźwości kierowców. W zeszłym roku w województwie wielkopolskim doszło do zatrzymania 9 298 kierowców znajdujących się w stanie nietrzeźwości. Policja zatrzymała w 2017 roku łącznie 6 546 praw jazdy. Nasze usługi oferujemy więc osobom z województwa wielkopolskiego.

Za prowadzenie samochodu lub innego pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Za jazdę po pijanemu sąd orzeka także zakaz  prowadzenia pojazdów na okres od 3 do nawet 15 lat. Ponadto skazany obowiązany jest uiścić świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jeżeli po raz pierwszy zdarzyło Ci się prowadzić samochód po alkoholu i nie byłeś do tej pory karany za żadne przestępstwo, możesz postarać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. W art. 66 Kodeksu karnego wymienione zostały wszystkie przesłanki, które należy spełnić, aby sąd mógł orzec o warunkowym umorzeniu postępowania.

Są one następujące:

  • wina i społeczna szkodliwość popełnionego czynu nie są znaczne,
  • okoliczności popełnienia tego czynu nie wzbudzają wątpliwości,
  • postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, a co za tym idzie, nie popełni przestępstwa.
  • sprawca popełnił czyn zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności

Pomoc prawna dla zatrzymanych za jazdę po alkoholuWarunkowe umorzenie postępowania następuje na okres próby, który wynosi od jednego roku do 3 lat. Jeżeli sąd zadecyduje o warunkowym umorzeniu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 kk, to może orzec dodatkowo świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych lub zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 2 lat. Sprawca, wobec którego zastosowano warunkowe umorzenie postępowania, obowiązany jest naprawić szkodę w całości bądź w części. Na sprawcy w okresie próby ciążyć mogą również inne obowiązki, takie jak powstrzymywanie się od nadużywania alkoholu lub innych podobnie działających substancji, poddanie się terapii uzależnień czy cykliczne informowanie sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby. Zgodnie z art. 67 § 1 kk, umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

Jazda po alkoholu województwo Wielkopolskie (Poznań i okolice)

Jeżeli pochodzisz z Poznania lub z innej miejscowości w województwie wielkopolskim, zgłoś się do nas jak najszybciej! Im wcześniej zaczniemy działać, tym większą masz szansę na pozytywne rozpatrzenie Twojej sprawy. Naszymi atutami są rzetelność i wieloletnie doświadczenie. Zaufało nam już wiele osób.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń