Jazda po alkoholu w Bydgoszczy, w Toruniu i w województwie kujawsko-pomorskim

W okresie od stycznia 2018 r. do maja 2018 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Policja zatrzymała 1036 osób, które popełniły przestępstwo z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, czyli prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. W tym samym okresie ujawniono 867 przypadków wykroczenia z art. 87 § 1 i 2 Kodeksu wykroczeń, polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie po użyciu alkoholu. Nasi adwokaci i radcy prawni specjalizują się w sprawach o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu. Naszą ofertę kierujemy do osób zamieszkałych w Toruniu, w Bydgoszczy oraz w innych miejscowościach na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Adwokat Toruń - pomoc prawnaMaksymalne dozwolone stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi w Polsce 0,2 promila. Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi prowadzącego pojazd przekracza 0,5 promila bądź prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Wyróżnia się również stan po użyciu alkoholu. Ze stanem po użyciu alkoholu mamy do czynienia wtedy, gdy we krwi kierowcy znajduje się od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może wymierzyć karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, w myśl art. 87 kw, grozi kara aresztu lub grzywny w wysokości co najmniej 50 złotych.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości sąd orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w kwocie co najmniej 5 tysięcy złotych. Natomiast w razie ukarania za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w., czyli prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu, sąd orzeka dodatkowo środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Jazda po alkoholu – Bydgoszcz , Toruń

Wykroczenie z art. 87 § 2 k.w. polega z kolei na prowadzeniu pojazdu niemechanicznego (np. roweru) w stanie nietrzeźwości. Sprawca, który dopuścił się czynu z art. 87 § 2 k.w., podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny. Sąd może orzec również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne. Adwokat lub radca prawny pomoże Ci zarówno w sprawie o przestępstwo, jak i o wykroczenie. Dołożymy wszelkich starań, aby Sąd wydał w Twojej sprawie korzystne dla Ciebie rozstrzygnięcie. Do naszych zadań należą m. in. udział w rozprawach, składanie w Twoim imieniu pism procesowych i oświadczeń oraz udział w czynnościach procesowych, takich jak przesłuchanie. Gwarantujemy usługi prawne na najwyższym poziomie.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń