Jazda po alkoholu w Opolu i województwie opolskim

Jednym z najczęściej popełnianych przestępstw drogowych jest prowadzenie pojazdu mechanicznego (np. samochodu) w stanie nietrzeźwości. Stan nietrzeźwości u kierowcy zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu w jego krwi jest większa niż 0,5 promila (lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. W czerwcu 2018 na terenie województwa opolskiego, zgodnie z policyjnymi statystykami, zatrzymano 227 nietrzeźwych kierujących, a w lipcu 2018 roku policjanci ujęli do tej pory 68 osób jeżdżących „na podwójnym gazie”.

Jazda pod wpływem alkoholu – Opole Adwokat

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości. Zaufało nam już wiele osób. Nasze usługi proponujemy osobom zamieszkałym w Opolu i na terenie województwa opolskiego. Każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie.

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2. Wobec pijanego kierowcy sąd orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz świadczenie pieniężne w wysokości nie niższej niż 5 tys. złotych, przeznaczone na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów sąd zalicza okres zatrzymania prawa jazdy. Jeżeli prawo jazdy nie zostało zatrzymane przed wydaniem wyroku, czas wykonywania zakazu liczy się dopiero od dnia zwrócenia prawa jazdy przez skazanego. Przestępstwo stanowi prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Natomiast prowadzenie po pijanemu pojazdu niebędącego pojazdem mechanicznym (np. roweru) stanowi wykroczenie określone w art. 87 § 1a Kodeksu wykroczeń. Za jazdę np. na rowerze w stanie nietrzeźwości na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu grozi kara aresztu (wymierzana w dniach, trwa od 5 do 30 dni) lub grzywny w wysokości co najmniej 50 złotych (maksymalnie 5 tys. złotych). Ponadto sąd może orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Tej samej karze podlega ten, kto prowadzi pojazd mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu (art. 87 § 1 kw). Stan po użyciu alkoholu zachodzi wtedy, gdy w organizmie kierującego pojazdem znajduje się od 0,2 do 0,5 promila alkoholu (najwyższe dozwolone stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2 promila). W przypadku ukarania za wykroczenie sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Jeżeli pochodzisz z województwa opolskiego, zgłoś się do nas już teraz. Adwokaci i radcy prawni pomogą Ci na każdym etapie postępowania karnego (od wszczęcia postępowania przez prokuratora lub Policję poprzez proces sądowy aż do postępowania wykonawczego po uprawomocnieniu się wyroku). Dzięki naszej pomocy masz większą szansę na pozytywne rozpatrzenie Twojej sprawy.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń