Jazda pod wpływem alkoholu. Nowe przepisy.

W prawodawstwie polskim widać wyraźną tendencje zaostrzania karalności za popełnione przestępstwo lub wykroczenie. Ostatnimi czasy proceder ten nasilił się szczególnie w kategorii przestępstw w ruchu drogowym. Politycy prześcigają się w wymyślaniu haseł wyborczych takich jak „walka z piratami drogowymi” , „wojna z pijanymi kierowcami” i innych tego typu sloganów. Przyjrzyjmy się, jak zmieniły się kary za jazdę po alkoholu w 2017 roku oraz jakie zostały wprowadzone nowe przepisy w ostatnim czasie.

Nowe przepisy drogowe od 1 czerwca 2017

Ostatnia większa nowelizacja przepisów w zakresie przestępstw za jazdę pod wpływem alkoholu nastąpiła w połowie 2017 roku. Zostały w tym czasie wprowadzone zmiany do Kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń oraz w ustawie prawo o ruchu drogowym. Data nowelizacji ma to istotne znaczenie, że na jej podstawie będziemy oceniać, jaki stan prawny będzie stosowany wobec sprawcy czynu przestępczego lub wykroczeniowego. Zgodnie z art. 1 kodeksu karnego przestępstwo popełnia się wyłącznie, jeśli w dniu popełnienia obowiązywał dany przepis karny. Dlatego też, jeśli przed dniem 1 czerwca 2017 roku nie zatrzymaliśmy się do kontroli pojazdu mimo sygnałów świetlnych policji, nie popełniamy przestępstwa(wcześnie czyn ten był wykroczeniem).

Powyższa nowelizacja wprowadziła również zmianę w art. 178 § 1 k.k. Od 1 czerwca 2017 roku sprawca, który będąc przy tym pod wpływem alkoholu, spowodowała obrażenia u innej osoby, w konsekwencji czego osoba ta zmarła, podlega karze nie mniejszej niż 2 lata. Do czasu nowelizacji sprawca ponosił odpowiedzialność nie niższą niż 9 miesięcy. Zmiana taką wiąże się z niemożliwością zastosowania tzw. „zawiasów”, czyli zawieszenia wykonania kary.

Zaostrzona została również kara za złamanie zakazu prowadzenia pojazdu. Do tej pory za to przestępstwo groziło pozbawienia wolności do lat 3. Obecnie za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Ponadto obowiązkowo zostanie zasądzony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres do lat 15.

Nowelizacja ustawy nie ominęła również wykroczeń. Do tej pory wykroczenia, w których wszczęto postępowanie przedawniały się w terminie 2 lat od momentu popełnienie wykroczenia. Obecnie termin ten został przedłużony do lat 3. Zmiana ta dotknie m.in. kierowców, którzy poruszają się w tzw. stanie po użyciu alkoholu. Stan ten zachodzi, kiedy we krwi kierującego znajduje się stężenie od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi. Jeśli zostałeś złapany przez policję podczas jazdy w takim stanie, twoje wykroczenie obecnie przedawni się po 3 latach od kontroli.

Z wcześniejszych, większych nowelizacji warto wspomnieć o wprowadzeniu możliwości jazdy z tzw. alkolockami. Choć zmiana ta została wprowadzona już w 2015 roku, była ona martwa, ze względu na brak odpowiednich rozporządzeń co do wymogów technicznych alkolocków. Dopiero od niedawna instytucja ta działa tak jak należy.

Jeśli masz wątpliwości co do stanu prawnego w danej chwili, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci rozwiązać twój problem prawny, a ty nie będziesz musiał przeżywać stresów, w obawie tego, czy dobrze przeanalizowałeś swoja sytuację.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń