Jazda po alkoholu w Krakowie i województwie małopolskim

Według statystyk KWP w Krakowie, w czerwcu 2018 roku na terenie województwa małopolskiego zatrzymano 584 nietrzeźwych kierowców. W okresie ostatnich kilku lat najwięcej pijanych kierowców zatrzymano w dniach 3-5 lipca 2015 roku – policjanci zatrzymali wówczas około 150 osób. Zdarzały się sytuacje, że kierowcy będący sprawcami wypadków mieli aż 3 promile alkoholu we krwi.

Jazda pod wpływem alkoholu – Kraków Adwokat

Naszą ofertę kierujemy do mieszkańców Krakowa i całego województwa małopolskiego. Jeżeli wszczęto przeciwko Tobie postępowanie karne, skontaktuj się z nami jak najszybciej. Adwokaci i radcy prawni z wieloletnim doświadczeniem specjalizują się w sprawach o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Stan nietrzeźwości u kierowcy zachodzi wtedy, gdy zawartość Alkoholu w jego krwi przekracza 0,5 promila. Zgodnie z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, za prowadzenie pojazdu mechanicznego (np. samochodu) w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności (zazwyczaj polegająca na nieodpłatnym wykonywaniu prac społecznych w wymiarze określonym przez sąd) lub kara więzienia do 2 lat. Pijany kierowca traci również prawo jazdy – za przestępstwo określone w art. 178a § 1 kk sąd orzeka dodatkowo środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 do 15 lat. Skazany za czyn z art. 178a § 1 kk obowiązany jest uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości co najmniej 5 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Jak zostało to już wcześniej wspomniane, za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości można trafić do więzienia nawet na 2 lata. Istnieje jednak możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Zgodnie z art. 69 § 1 kk, aby sąd mógł warunkowo zawiesić wykonanie kary, należy spełnić następujące
przesłanki:

  • kara była orzeczona w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku,
  • sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności,
  • jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Jazda po pijanemu KrakówZawieszenie wykonania kary następuje na okres próby. Okres próby wynosi od roku do 3 lat (w przypadku młodocianego sprawcy okres próby jest dłuższy i wynosi od 2 do 5 lat), a jego początek stanowi data uprawomocnienia się wyroku. Orzekając warunkowe zawieszenie wykonania kary, sąd nakłada na skazanego pewne obowiązki, takie jak poddanie się terapii uzależnień, powstrzymywanie się od nadużywania alkoholu czy podjęcie pracy zarobkowej lub nauki. Jeżeli sąd orzekł już środek karny (w przypadku przestępstwa z art. 178a § 1 kk takim środkiem jest zakaz prowadzenia pojazdów), to sąd może nałożyć na skazanego wyżej wymienione obowiązki. Sąd może w okresie próby oddać skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

Zgodnie z art. 75. § 1 kk, sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Natomiast w myśl art. 75 § 2k kk sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy w okresie próby popełnił kolejne przestępstwo (które nie jest przestępstwem podobnym) albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku. Sąd nie może jednak zarządzić wykonania kary po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Jeżeli jesteś mieszkańcem Krakowa lub innej miejscowości w województwie małopolskim, nasza oferta jest dla Ciebie. Zgłoś się do nas, jeśli jesteś podejrzanym lub oskarżonym w sprawie o jazdę po alkoholu. Adwokaci i radcy prawni z wieloletnim doświadczeniem gwarantują opiekę prawną najwyższej jakości.

Dołożymy wszelkich starań, by postępowanie w Twojej sprawie zakończyło się dla Ciebie pomyślnie.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń