Jazda po alkoholu w Kielcach i województwie świętokrzyskim

W województwie świętokrzyskim w 2017 roku zatrzymano 3839 kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu. Liczba pijanych kierowców wzrosła – w roku 2016 zatrzymano jedynie 3604 osób prowadzących pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu. W 2013 roku na świętokrzyskich drogach Policja zatrzymała aż 5691 pijanych kierowców!

Nasz zespół specjalizuje się w sprawach o prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu. Doświadczeni adwokaci i radcy prawni pomogą Ci na każdym etapie postępowania (postępowanie przygotowawcze, sądowe oraz wykonawcze). Naszą ofertę kierujemy do mieszkańców Kielc oraz całego województwa świętokrzyskiego. Jeżeli wszczęto przeciwko Tobie postępowanie karne w sprawie o jazdę po alkoholu, nie zwlekaj i zgłoś się do nas.

Jazda po pijanemu Kielce – Pomoc prawna

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, maksymalne dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2 promila. Prowadzenie pojazdu z od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi, czyli w stanie po użyciu alkoholu, stanowi wykroczenie. Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń, za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu grozi kara aresztu albo grzywny w wysokości co najmniej 50 złotych. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, za które grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat. Ponadto sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi sprawcy wynosi 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W sprawie o czyn określony w art. 178a § 1 kk sąd może odstąpić od wymierzenia kary. Odstąpienie przez sąd od wymierzenia kary możliwe jest bowiem, jeżeli dany czyn zagrożony jest karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności albo karą łagodniejszego rodzaju, a społeczna szkodliwość tego czynu nie jest znaczna (art. 59 kk). Sąd może ponadto odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli cele kary zostaną w ten sposób spełnione. Odstępując od wymierzenia kary, sąd orzeka jednocześnie środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny (np. w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 kk, sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów).

Zgodnie z art. 107 § 5 kk, w razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia. Jednak w przypadku, gdy orzeczono środek karny (np. zakaz prowadzenia pojazdów), zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania.

Czekamy na zgłoszenia z województwa świętokrzyskiego. Pamiętaj, że prawo do korzystania z pomocy obrońcy jest jednym z Twoich podstawowych praw w postępowaniu karnym. Adwokat lub radca prawny dołoży wszelkich starań, aby sąd wydał w Twojej sprawie korzystne dla Ciebie rozstrzygnięcie.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń