Jazda po alkoholu w Bielsko-Białej

W Bielsku-Białej i okolicach często dochodzi do zatrzymań pijanych kierowców. Około 14 lipca br. w okolicach Czechowic policjanci zatrzymali kierowcę mającego 1,5 promila alkoholu we krwi. W lipcu br. w Bielsku-Białej doszło do zatrzymania osoby prowadzącej samochód z 3 promilami we krwi. O prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości możemy mówić wtedy, gdy stężenie alkoholu w organizmie kierowcy przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego z choćby 0,51 promila alkoholu we krwi stanowi więc przestępstwo z art. 178a § 1 kk. Proponujemy kompleksową pomoc prawną osobom zamieszkałym na terenie Bielska-Białej i okolic, które są podejrzanymi lub oskarżonymi w sprawie o prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Prowadzenie pojazdu „na podwójnym gazie” stanowi przestępstwo z art. 178a § 1 kk. Za ten czyn grożą dość surowe kary, takie jak grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet kara pozbawienia wolności do lat 2. Wymiar kary zależy między innymi od poziomu alkoholu w organizmie kierowcy w momencie zatrzymania. Za czyn z art. 178a § 1 kk sąd obligatoryjnie orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Skazany za jazdę po alkoholu ma również obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego w wysokości nie niższej niż 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Znacznie surowsze sankcje przewiduje art. 178a § 4 kk. Od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia grozi prowadzącym pojazd mechaniczny po raz kolejny, jeżeli poprzedni wyrok skazujący nie uległ jeszcze zatarciu. Wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczoną za przestępstwo z art. 178a § 4 kk można warunkowo zawiesić jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Ponadto za ponowną jazdę po alkoholu sąd orzeka dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jak zostało to już wcześniej wspomniane, odpowiedzialność karna na podstawie przepisu art. 178a § 4 kk wchodzi w grę jedynie wtedy, gdy poprzedni wyrok nie uległ zatarciu. Zatarcie skazania następuje z mocy prawa. Czas, po jakim nastąpi zatarcie, zależy od rodzaju orzeczonej kary. Co do zasady zatarcie w razie skazania na karę pozbawienia wolności następuje po 10 latach od wykonania lub darowania kary. Jeżeli sąd orzekł karę więzienia nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, sąd może zarządzić zatarcie już po upływie 5 lat, jeżeli w tym okresie skazany przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełnił przestępstwa.

Jeśli orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od daty zakończenia okresu próby. W razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania nastąpi po 3 latach od wykonania lub darowania kary. W przypadku, gdy sąd wymierzył karę grzywny, zatarcie skazania ma miejsce po upływie roku od wykonania lub darowania kary. Zatarcie skazania nie może jednak nastąpić przed wykonaniem lub darowaniem środka karnego (w tym przypadku zakazu prowadzenia pojazdów).

Adwokaci i radcy prawni z wieloletnim doświadczeniem specjalizują się w sprawach o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Oferujemy usługi prawne na każdym etapie postępowania karnego. Dzięki skutecznej obronie Sąd może wymierzyć łagodniejszą karę.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń