Jazda po alkoholu w Białymstoku i województwie podlaskim

Podlasie jest wyjątkowo ciekawym regionem Polski. Z pewnością warto odwiedzić na przykład Puszczę Białowieską, monaster w Supraślu czy zamek w Tykocinie. Natomiast okolice Suwałk są znane jako najzimniejszy rejon Polski.

Niestety, w województwie podlaskim często dochodzi do wypadków drogowych. W 2017 roku Komenda Wojewódzka w Białymstoku wszczęła 2590 postępowań w sprawach o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W zeszłym roku przestępstwo drogowe stwierdzono w aż 2378 przypadkach. Jednym z najczęściej popełnianych przestępstw drogowych jest jazda w stanie nietrzeźwości.

Jazda w stanie nietrzeźwości – Białystok

Zgłoś się do nas, jeżeli jesteś mieszkańcem województwa podlaskiego i jeżeli wszczęto przeciwko Tobie postępowanie w sprawie o jazdę po alkoholu. Zespół doświadczonych adwokatów i radców prawnych pomoże Ci zarówno w sprawie o przestępstwo, jak i wykroczenie.

Ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia wtedy, gdy kierowca ma we krwi więcej niż 0,5 promila alkoholu. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności (polegająca na nieodpłatnym wykonywaniu prac społecznych) lub kara więzienia do 2 lat (art. 178a § 1 Kodeksu karnego). Dodatkowo w razie skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 Kodeksu karnego sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego.

Jazda po alkoholu może być również wykroczeniem. O prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu mowa jest w art. 87 Kodeksu wykroczeń. Maksymalne dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2 promila. Stan po użyciu alkoholu zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi od 0,2 do 0,5 promila. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu grozi kara aresztu (od 5 do 30 dni) albo karze grzywny w wysokości co najmniej 50 złotych. Sąd orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy.

Gwarantujemy usługi prawne na najwyższym poziomie. Nasza oferta obejmuje zarówno udział w postępowaniu sądowym (udział w rozprawach przed sądami wszystkich instancji, sporządzanie i składanie pism procesowych i oświadczeń oraz porady prawne), jak i jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego (udział we wszelkich czynnościach procesowych). Zalecamy skontaktowanie się z nami niezwłocznie po wszczęciu postępowania – im szybciej zaczniemy działać, tym wyższe prawdopodobieństwo wydania przez Sąd korzystnego wyroku.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń