Kolejny wyrok za jazdę po alkoholu, a zatarcie skazania - Obronca24h.pl
Kolejny wyrok za jazdę po alkoholu, a zatarcie skazania

Kolejny wyrok za jazdę po alkoholu, a zatarcie skazania

JAZDA PO WPŁYWEM ALKOHOLU - ADWOKAT
CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA ZADZWOŃ!
22 270 63 01

Jeżeli oskarżony w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, to sąd może uwzględnić wcześniejsze skazanie oskarżonego na jego niekorzyść, nawet jeżeli w toku procesu doszło do zatarcia skazania

Przykład

ADWOKAT 24H / 7 DNI W TYGODNIU!
DZIAŁAMY W CAŁEJ POLSCE
MASZ PYTANIA? SZUKASZ POMOCY? ZADZWOŃ!
22 270 63 01

Oskarżony w marcu 2015 r., znajdując się w stanie nietrzeźwości, prowadził samochód. Był już uprzednio prawomocnie skazany (w październiku 2014 r.) za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. W czasie popełnienia przestępstwa kierowca był objęty zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, orzeczonym na okres 1 roku. Zakaz ten obowiązywał oskarżonego do lipca 2015 r. Tymczasem w marcu 2015 r. kierowca naruszył orzeczony wobec niego zakaz.

Do zatarcia skazania z 2014 r. doszło dopiero w trakcie postępowania.

Uwaga!

W sprawie tej uznano, że kierowca ponownie kierował samochodem po alkoholu, a więc dopuścił się przestępstwa kwalifikowanego z art. 178a § 4 kodeksu karnego.

Sąd Najwyższy uzasadniając swoje stanowisko wskazał, że zatarcie skazania nie może eliminować z opisu czynu zarzucanego oskarżonemu, okoliczności wynikających z poprzedniego skazania, jeśli oskarżony popełnił przestępstwo jeszcze przed zatarciem się tego skazania a odmienne pojmowanie tej instytucji byłoby sprzeczne z interesem publicznym oraz ochronną funkcją prawa karnego.

Ważne

Stosownie do art. 178a § 4 kodeksu karnego za ponowne kierowanie samochodem po alkoholu, a zatem popełnienie przestępstwa kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości przez osobę prawomocnie skazaną za to przestępstwo w przeszłości (jeśli poprzedni wyrok nie uległ z mocy prawa zatarciu), grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Dotkliwą konsekwencją ponownego prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art.178a § 4 kodeks karny będzie również fakt, iż Sąd w takim przypadku orzeka wobec kierowcy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
(na podstawie wyroku SN z 20.07.2017 r., IV KK 31/17, LEX nr 2334890)

SZUKASZ POMOCY PRAWNEJ?
CZYTANIE NIC NIE DA! ZADZWOŃ DO SPECJALISTÓW
DZIAŁAMY W CAŁEJ POLSCE PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
22 270 63 01


Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń