Co grozi za przestępstwo rozboju. Na pytania odpowiada adwokat.

1. Co grozi za popełnienie przestępstwa rozboju z art. 280 kk

W art. 280 kodeksu karnego został usankcjonowany podstawowy typ przestępstwa rozboju. Zgodnie z nim, kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Jak widać rozpiętość grożącej kary jest dość znaczna. Jednakże nawet w najlepszym razie, w przypadku skazania, sprawcy grozi aż dwa lata. W niniejszej sytuacji, mając na uwadze znaczną rozpiętość kary duże znaczenie będzie miała twoja linia obrony. Gorąco zalecam do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Adwokat pomoże Ci przygotować się do wystąpienia przed Sądem i wykaże wszystkie argumenty przemawiające na twoją korzyść.

2. Co jeśli dokonałem rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu?

Rozbój z wykorzystaniem niebezpiecznego przedmiotu jest kwalifikowanym typem rozboju, o którym mowa powyżej. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Jak widzisz, za to przestępstwo grozi kara od 3 lat pozbawienia wolność do lat 12. W stosunku do podstawowego typu podwyższeniu uległa minimalna kara, jaką może zasadzić Sąd.

3. Co grozi za kradzież z rozbojem?

Kwestia ta została omówiona w art. 281 kk. Kto, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Oznacza to, że W stosunku do podstawowego typu rozbój możliwa do zasadzenia kara uległa zmniejszeniu. Na podobną karę może liczyć osoba, która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej.

4. Czy jeśli moje przestępstwo było mniejszej wagi, to mogę liczyć na mniejszy wyrok?

Tak, ustawodawca przewidział, że za przestępstwa mniejszej wagi, o których mowa powyżej grozi łagodniejsza kara. W takim wypadku sprawca może otrzymać karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Musisz mieć jednak na uwadze, że nie ma możliwości zastosowania tego przepisu do rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń