Jazda po alkoholu w Warszawie i województwie mazowieckim

Jednym z najczęściej popełnianych i wykrywanych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym jest prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Na terenie województwa mazowieckiego każdego dnia policjanci zatrzymują nietrzeźwych kierujących. W czerwcu bieżącego roku na terenie województwa mazowieckiego Policja zatrzymała 471 pijanych kierowców. Z kolei w pierwszej połowie lipca 2018 roku złapano 289 osób prowadzących pod wpływem alkoholu.

O stanie nietrzeźwości u kierowcy mówimy wtedy, gdy kierowca ma we krwi więcej niż 0,5 promila alkoholu. W Warszawie często dochodzi do zatrzymań nietrzeźwych kierujących. Jedni mają w momencie ujęcia przez Policję 2-3 promila alkoholu we krwi, inni w chwili zatrzymania nieznacznie przekroczyli ustalony w Kodeksie karnym limit 0,5 promila. Nasza kancelaria zajmuje się w szczególności sprawami o jazdę pod wpływem alkoholu. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, o którym mowa w art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Za popełnienie tego czynu grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2. Dodatkowo sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów – pijany kierowca traci prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat. Skazany za przestępstwo z art.178a § 1 kk obowiązany jest również uiścić świadczenie pieniężne na rzecz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Jazda po alkoholu Adwokat – Warszawa (województwo mazowieckie)

W sprawie o prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości wyrok zależy m. in. od stężenia alkoholu w organizmie sprawcy w chwili zatrzymania. Im wyższe stężenie, tym kara może być surowsza. Wymiar kary zależy też od tego, czy sprawca pierwszy raz wszedł w konflikt z prawem czy też ponownie popełnił przestępstwo. Zgodnie z art. 178a § 4 kk, za ponowną jazdę po alkoholu grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a sąd orzeka ponadto dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku przestępstwa z art. 178a § 4 kk sąd może zawiesić wykonanie kary jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Sąd może zawiesić wykonanie kary np. w przypadku, gdy wymierzona kara nie przekroczyła roku, a sąd udzielił odroczenia wykonania kary na okres jednego roku.

Pomoc prawna dla kierowców po alkoholu Warszawa

Sąd penitencjarny odracza wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli skazany cierpi z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary, do czasu ustania tej choroby (art. 150 § 1 kkw). Ciężka choroba w rozumieniu Kodeksu karnego wykonawczego to taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać jego życiu lub zdrowiu. Sąd penitencjarny może orzec odroczenie wykonanie kary więzienia w następujących sytuacjach:

  • na okres roku – jeśli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny,
  • na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem,
  • na okres roku – jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

Początek okresu, na jaki udzielono odroczenia, stanowi data wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie. Sąd może udzielić odroczenia kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może być dłuższy niż jeden rok (lub okres do 3 lat po urodzeniu dziecka w stosunku do ciężarnej skazanej lub osoby skazanej samotnie wychowującej dziecko). Wniosek o odroczenie wykonania kary należy złożyć do sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji.

Nasze usługi oferujemy mieszkańcom Warszawy i całego województwa mazowieckiego. Skontaktuj się z nami jak najszybciej. Adwokat lub radca prawny pomoże Ci na każdym etapie postępowania karnego.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń