Jazda po alkoholu w Lublinie i w województwie lubelskim

W województwie lubelskim każdego dnia Policja zatrzymuje kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu. W maju 2018 roku na lubelskich drogach policjanci zatrzymali 417 nietrzeźwych kierowców. Natomiast w czerwcu 2018 liczba ta wzrosła – za jazdę po pijanemu zatrzymano aż 520 osób. Za jazdę po pijanemu można stracić prawo jazdy na wiele lat.

Najwyższe dozwolone stężenie alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi 0,2 promila. Jeżeli prowadzący samochód lub inny pojazd mechaniczny ma we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, to oznacza, że znajduje się w stanie po użyciu alkoholu. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem z art. 87 Kodeksu wykroczeń, za którego popełnienie grozi kara aresztu lub grzywny w wysokości co najmniej 50 złotych. Stan nietrzeźwości u kierowcy zachodzi wtedy, gdy w jego krwi znajduje się więcej niż 0,5 promila alkoholu. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Zgodnie z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, za wyżej wspomniany czyn grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Za ponowną jazdę w stanie nietrzeźwości, zgodnie z art. 178a § 4 kk, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu

Jazda po pijanemu województwo lubelskieW przypadku ukarania za wykroczenie z art. 87 kw sąd orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Natomiast w razie skazania za czyn określony w art. 178a § 1 kk sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Za ponowną jazdę po alkoholu, jeżeli poprzedni wyrok nie uległ jeszcze zatarciu, sąd orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Na poczet zakazu zaliczany jest okres zatrzymania prawa jazdy przed wydaniem wyroku. Jeżeli prawo jazdy nie zostało wcześniej zatrzymane, zakaz prowadzenia pojazdów biegnie od dnia, w którym skazany zwrócił dokument.

Jeżeli skazany odbył już połowę orzeczonego przez sąd zakazu (a w przypadku, gdy sąd orzekł wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów – jeżeli zakaz wykonywany był przez 10 lat), to może wystąpić do sądu z wnioskiem o zmianę sposobu wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w tzw. blokadę alkoholową. Wniosek składa się do sądu, który wydał wyrok w I instancji. Zgodnie z art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego, sąd może uwzględnić wniosek, jeśli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. W razie nieuwzględnienia wniosku przez sąd skazanemu przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Zażalenie należy złożyć w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia (bądź doręczenia) postanowienia w tej sprawie. Naszą ofertę kierujemy do mieszkańców Lublina oraz całego województwa lubelskiego. Naszą specjalnością są sprawy dotyczące prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu. Adwokat lub radca prawny pomoże Ci na każdym etapie postępowania – przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym. Nasz zespół pomógł już wielu osobom.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Call Now ButtonBezpłatna konsultacja zadzwoń