Jazda po alkoholu w Katowicach i województwie śląskim

Na terenie województwa śląskiego w czerwcu 2018 zatrzymano 659 nietrzeźwych kierujących. W ostatni weekend czerwca bieżącego roku w Katowicach przeprowadzono akcję „Bezpieczny Weekend – Pierwszy Weekend Wakacji”, podczas którego policjanci ujęli 11 pijanych kierowców. Prowadzenie pojazdu „na podwójnym gazie” stanowi jedno z najczęściej popełnianych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Jeżeli jesteś podejrzany lub oskarżony w sprawie o jazdę po alkoholu, zgłoś się do naszej Kancelarii.

Ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia wtedy, gdy stężenie alkoholu w organizmie kierowcy przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za jazdę po alkoholu grożą surowe kary – grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2. Kolejną dolegliwością jest zakaz prowadzenia pojazdów, orzekany przez sąd na okres od 3 do 15 lat. Ponadto skazany za jazdę po pijanemu ma obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Prowadzenie samochodu pod wpływem – Katowice Adwokat

W sprawie o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości prokurator lub policjant może zaproponować dobrowolne poddanie się karze. O dobrowolnym poddaniu się karze (czyli tzw. „skazaniu bez rozprawy”) mowa jest w art. 335 § 1 Kodeksu postępowania karnego.

W myśl tego przepisu, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności procesowych, jeżeli:

  • oskarżony przyznaje się do winy,
  • w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości,
  • postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

Zobacz także: jazda po alkoholu

Prokurator, po uzgodnieniu z podejrzanym rodzaju i wymiaru kary i środków karnych, występuje do sądu z wnioskiem o skazanie bez rozprawy. Po przyjęciu wniosku sąd wydaje wyrok na posiedzeniu. Niestety, skorzystanie ze skazania bez rozprawy z art. 335 § 1 kpk praktycznie pozbawia podejrzanego możliwości obrony. Zbyt szybkie zakończenie sprawy uniemożliwia dokładne rozpatrzenie sprawy – wszelkie okoliczności łagodzące mogą zostać pominięte. W postępowaniu zwyczajnym sąd bierze pod uwagę wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na wymiar kary. Podejrzany ma prawo do cofnięcia zgody na skazanie bez rozprawy najpóźniej na posiedzeniu w tej sprawie.

Jazda pod wpływem alkoholu województwo śląskie (Katowice)

Oferujemy pomoc prawną mieszkańcom Katowic oraz całego województwa śląskiego. Nasi adwokaci i radcy prawni specjalizują się w sprawach o prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości bądź po użyciu alkoholu. Gwarantujemy profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania karnego – od jego wszczęcia przez prokuratora lub Policję, poprzez postępowanie przed Sądem aż do postępowania wykonawczego. Skorzystanie z pomocy obrońcy – adwokata lub radcy prawnego – może zwiększyć Twoją szansę na pozytywne rozpatrzenie Twojej sprawy przez Sąd.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń