Kradzież – jaka kara?

Każdy czasem popełnia błędy. Pod wpływem chwili wpadłeś na głupi pomysł zabrania czegoś, co nie należy do Ciebie. Mogła się również zdarzyć inna historia. Kradzieży dokonała bliska Ci osoba. Obawiasz się, co się z nią teraz stanie. W tym artykule chciałbym odpowiedzieć na twoje pytanie, co grozi za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia kradzieży oraz czy warto skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym w takiej sytuacji. Zapraszam.

Już na wstępie mogę Ci powiedzieć, że na pytanie co grozi za kradzież nie ma jednej i krótkiej odpowiedzi. Jest to spowodowane tym, że istnieje wiele różnych odmian tego przestępstwa. Ponadto również w kodeksie wykroczeń wyróżniono wykroczenie kradzieży. Zaczynając jednak od początku.

W art. 278 § 1 kodeksu karnego, który reguluje podstawowy typ kradzieży ustawodawca uznał, że kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Taka sama kara grozi za kradzież programu komputerowego, energii oraz karty uprawniającej do płacenia. W pierwszych dwóch przypadkach konieczność dodatkowego wymienienia została podyktowania faktem, iż program komputerowy oraz energia nie są rzeczami. Natomiast Sama karta kredytowa nie reprezentuje sobą dużej wartości, ale umożliwia ona podjęcie pieniędzy na koncie, co już rodzi ze sobą ryzyko znacznego uszczerbku majątkowego.

Jeśli przedmiotem kradzieży jest przedmiot mniejszej wagi, to za taki czyn grozi sprawcy kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Znaczne zaostrzenie kary następuje w sytuacji, gdy sprawca dokonał kradzieży z włamaniem. Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Jeszcze ostrzejsze sankcje zostały zastosowane w przypadku rozboju, czyli kradzieży z użyciem przemocy. Ustawodawca uznał, że za to przestępstwo należy się kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat, a jeśli użył on do rozboju broni palnej, dolna granica wzrasta do 3 lat. Jeśli przestępstwo kradzieży z włamaniem lub rozbojem jest mniejszej wagi, możliwa kara ulega zmniejszeniu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

W przypadku wykroczenia kradzieży kodeks przewiduje za podstawowy typ jedynie karę aresztu, grzywny albo ograniczenia wolności. Warto odnotować, że kodeks wykroczeń przewiduje wiele różnych odmian wykroczenia kradzieży, które nierzadko są bardzo kazuistyczne. Przykładem jest art. 123 kw, w którym to odpowiada za wykroczeniu, kto z nienależącego do niego ogrodu bezprawnie zabiera w nieznacznej ilości owoce, warzywa lub kwiaty. Za to wykroczenie grozi kara grzywny do 250 złotych albo kara nagany.

Odpowiadając na drugie pytanie, czy warto skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym, to odpowiedź może być tylko jedna. Oczywiście. Nie zawsze konieczna będzie reprezentacja w sądzie przez obrońcę, jednakże podstawowym minimum jest kontakt z prawnikiem i omówienie swojej sytuacji prawnej. Mogą istnieć okoliczności działające na twoją korzyść, o których jednak nie zdajesz sobie sprawy. Może on Cię również uratować przed błędem pochopnego przyznania się do popełnianego czyny. Dlatego najlepiej skontaktować się z prawnikiem najwcześniej jak to możliwe.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń