Jazda po alkoholu w Chorzowie

W lipcu bieżącego roku na terenie województwa śląskiego Policja zatrzymała 621 pijanych kierowców. To o 38 mniej niż w poprzednim miesiącu. Jeden z nich, ujęty przez chorzowskich policjantów, miał we krwi niespełna 3 promile alkoholu.

Świadczymy pomoc prawną osobom z całego kraju. Obecnie nasze usługi proponujemy także mieszkańcom Chorzowa i jego okolic. Nasi adwokaci i radcy prawni specjalizują się w sprawach o prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości. Nasze usługi obejmują nie tylko udział w rozprawach, ale i wsparcie podczas czynności procesowych z Twoim udziałem (np. przesłuchania), sporządzanie oraz składanie w Twoim imieniu oświadczeń pism procesowych, a także bieżące porady prawne.

Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy w organizmie kierującego w momencie zatrzymania znajduje się więcej niż 0,5 promila alkoholu (lub jeżeli stężenie alkoholu w jego krwi wzrasta i prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość). Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, zgodnie z art. 178a § 1 kk, grożą surowe sankcje – grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wobec skazanego za przestępstwo z art. 178a sąd stosuje również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów (na okres od 3 do 15 lat), a także nakłada na niego obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości wynoszącej nie mniej niż 5 tys. złotych.

Wymiar kary za jazdę pod wpływem alkoholu zależy od wielu czynników, m. in. postawy sprawcy, jego wcześniejszej karalności, rozmiarów wyrządzonej szkody, a przede wszystkim stężenia alkoholu w organizmie. Może zdarzyć się, że sąd za przestępstwo z art. 178a § 1 kk wymierzy karę ograniczenia wolności. Zgodnie z art. 34 § 1 kk, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 2 lata. Wymierzana jest w miesiącach i latach. Kara ograniczenia wolności polega na kontrolowanym, nieodpłatnym wykonywaniu prac społecznych lub na potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. Obowiązek wykonywania prac społecznych oraz potrącenie sąd może orzec osobno lub łącznie. W myśl art. 35. § 1 kk, nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. Natomiast potrącenie wynagrodzenia za pracę może być orzeczone wyłącznie wobec osoby zatrudnionej. W okresie, na jaki zostało orzeczone potrącenie, skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy (art. 35 § 2 kk).

Podczas wykonywania kary ograniczenia wolności skazany nie może zmieniać miejsca stałego pobytu bez uprzedniej zgody sądu, a także ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Jazda pod wpływem alkoholu – Chorzów Adwokat

Jeżeli toczy się przeciwko Tobie postępowanie w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu, zgłoś się do nas jak najszybciej. Naszymi atutami niewątpliwie są wieloletnie doświadczenie, rzetelność i zaangażowanie.

MASZ KŁOPOTY?
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? ZADZWOŃ!

Bezpłatna konsultacja zadzwoń