JAZDA PO WPŁYWEM ALKOHOLU - ADWOKAT
CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA ZADZWOŃ!
22 270 63 01
4.9 (98.37%) 49 głosów

Jazda po alkoholu 1 promil konsekwencje

Za jazdę pod wpływem alkoholu do jednego promila alkoholu grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. W przypadku jazdy pod takim wpływem alkoholu istnieje ponadto szansa zastosowania warunkowego umorzenia, czyli zaniechanie ukarania pijanego kierowcy przez Sąd, i jedynie stwierdzenie jego winy. W tym przypadku dużo zależy od praktyki w danym Sądzie, postawy oskarżonego oraz innych okoliczności sprawy. Szczera skrucha kierowcy za jazdę po pijanemu w połączeniu z korzystnymi okolicznościami sprawy znacznie zwiększa prawdopodobieństwo zastosowania tej instytucji. W przypadku przestępstwa jazdy po alkoholu okolicznościami przemawiającymi na korzyść oskarżonego będą z całą pewnością małe natężenie ruchu, brak widocznych objawów posiadania alkoholu w organizmie, dobre warunki na drodze czy też nieprzewożenie dzieci w samochodzie. Kluczowym elementem jest jednak jak najmniejsza ilość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu 2 promile?

Za jazdę pod wpływem alkoholu (2 promile) również grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Jednakże z praktyki należy stwierdzić, że Sądy w takim przypadku nie są skłonne do warunkowego umorzenia postępowania karnego. W takim przypadku należy się liczyć, w najlepszym razie, z karą grzywny uzależnioną od naszej sytuacji majątkowej i przewinienia. Z całą pewnością za prowadzenie samochodu mając 2 promile alkoholu we krwi grozi znacznie surowsza kara niż w przypadku jazdy z 1 promilem alkoholu we krwi.

 

Jazda po alkoholu – konsekwencje

Konsekwencją jazdy pod wpływem alkoholu jest nie tylko odpowiedzialność karna. Niekiedy znacznie dotkliwsza karą jest zakaz prowadzenia pojazdu. Za jazdę po pijanemu grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie niższy niż 3 lata. Jest to najniższy wymiar zakazu, jaki może być zasadzony. Sąd maksymalnie natomiast może zasądzić nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, aczkolwiek muszą być spełnione ku temu przesłanki. Oprócz zakazu możesz spodziewać się również konsekwencji finansowych. W szczególności możesz się spodziewać zasądzenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Minimalne świadczenie to 5.000,00 zł., maksymalne to natomiast60.000,00 zł. Pamiętaj, że oprócz grzywny oraz świadczenia na fundusz możesz być zobowiązany również do zapłaty odszkodowania osobie poszkodowanej. W sytuacji, gdy z twojej winy dojdzie do uszkodzenia cudzego pojazdu, za wszelkie naprawy będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni.

Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę po alkoholu?

Aby odzyskać prawo jazdy odebrane za jazdę po alkoholu, w sytuacji, gdy zakaz prowadzenia pojazdu jeszcze obowiązuje należy złożyć wniosek do Sądu, który wydał wyrok. We wniosku tym zwracamy się o umożliwienie kierowania pojazdami wyposażonymi w tzw. alkolock’i. Taki wniosek można złożyć po odbyciu co najmniej połowy kary. Jeśli Sad przychyli się do wniosku, będziesz mógł odebrać prawo jazdy w wydziale komunikacji lub też podejść do kontrolnego egzaminu(jeśli zakaz trwał co najmniej rok). Po uprawomocnieniu się wyroku, w którym zasądzona zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych poruszanie się samochodem jest popełnieniem nowego przestępstwa. Zgodnie z art 180a kk Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu.

W przypadku popełnienia przestępstwa z art. 178a kk, czyli jazdę pod wpływem alkoholu Sąd może zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego. Jest to o tyle istotne, że po uprawomocnieniu wyroku sprawca w dalszym ciagu może uzyskać zaświadczenie o niekaralności. Warunkowe umorzenie może być zastosowane, jeśli za dane przestępstwo nie grozi kara wyższa niż 5 lat pozbawienia wolności, okoliczności nie budzą wątpliwości, sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne, wina i społeczna szkodliwość nie są znaczne, postawa i właściwości sprawcy dają podstawy do uznania, że już nie naruszy porządku prawnego. Warunkowe umorzenie jest instytucją uznaniową. To od Sędziego zależy, czy uzna, że społeczna szkodliwość danego czynu nie jest znaczna. Bardzo dużo zależy od okoliczności danej sprawy, a w szczególności od ilości alkoholu w jakich sprawca prowadził pojazd. Z doświadczenia wynika, że prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu mając powyżej 1 promila alkoholu we krwi Sady bardzo niechętnie stosują instytucję warunkowego umorzenia.

Czy za jazdę po alkoholu grozi więzienie?

Zgodnie z art. 178a § 1 kk jedną z dopuszczalnych kar za popełnienie przestępstwa jest kara pozbawienia wolności do lat 2, więc zawsze istniej taka możliwość. Jednakże Jeśli jest to twój pierwszy zatarg z prawem, a szkodliwość twojego czynu nie była znaczna, istnieje szansa, że nie otrzymasz kary izolacyjnej, czyli właśnie pozbawienia wolności. Sad może zastosować jeszcze karę grzywny oraz karę ograniczenia wolności( np. prace społeczne). Co więcej, istnieje nawet szansa, że zostanie zastosowana wobec Ciebie instytucja warunkowego umorzenia, o której mowa powyżej. Jeśli jednak już miałeś zatarg z prawem Sąd może dojść do przekonania, że łagodniejsze kary nie przyniosły wobec Ciebie oczekiwanego rezultatu i sięgnie po karę pozbawienia wolności. Kierowcy którzy mieli wcześniej wyrok za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu muszą szczególnie się pilnować, gdyż istnieje przestępstwo recydywy jazdy po alkoholu. W tym przypadku ryzyko zastosowania kary pozbawienia wolności jest znacznie większe.

Na ile zabierają prawo jazdy za alkohol 1 promil

Jazda po alkoholu mając we krwi 1 promil alkoholu jest przestępstwem. Sad ma obowiązek zastosować wobec takiego sprawcy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Minimalnym okresem na jaki może być orzeczony zakaz to 3 lata. Sąd może również dożywotnio odebrać uprawnienie do kierowania pojazdem. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli zastosowano wobec Ciebie warunkowe umorzenie. W takiej sytuacji może zostać zastosowany wobec Ciebie dwuletni lub roczny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Co więcej, Sad może również nie stosować zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zobacz także

SZUKASZ POMOCY PRAWNEJ?
CZYTANIE NIC NIE DA! ZADZWOŃ DO SPECJALISTÓW
DZIAŁAMY W CAŁEJ POLSCE PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
22 270 63 01