JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU - ADWOKAT SPRAWY KARNE 24H / 7 DNI
POMOC DLA ZATRZYMANYCH NA PROWADZENIU SAMOCHODU POD WPŁYWEM ALKOHOLU
ZADZWOŃ DZIAŁAMY W CAŁYM KRAJU, CAŁĄ DOBĘ
22 270 63 01

JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU – ADWOKAT

W przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub tzw. środków odurzających orzekana kara, choć w wielu przypadkach nie jest wysoka, to jednak w praktyce bywa dotkliwa dla sprawcy.

W przypadku wykonywania zawodu wymagającego statusu „niekaralności” skazanie za samo prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości wiąże się nie tylko z nałożeniem kary, ale także z odnotowaniem faktu skazania w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK). W przypadku zawodów zaufania publicznego lub też innych profesji, w których niezbędne jest posiadanie prawa jazdy orzeczenie chociażby najniższej kary połączone jest z uznaniem sprawcy za osobę karaną. A co za tym idzie wiąże się najczęściej z rozwiązaniem stosunku pracy, mianowania lub służby z osobą, która była skazana za prowadzenie w stanie nietrzeźwości.

W przypadku kontroli drogowej, a następnie zatrzymania domniemanego sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu organy ścigania bardzo często proponują tzw. skazanie bez rozprawy z jednoczesnym przyznaniem się do winy. Jest to rozwiązanie szybkie i wygodne jednak dla… organów ścigania, a nie dla domniemanego sprawcy.

W przypadku kontroli drogowej – istnieje możliwości podniesienia wielu okoliczności, które w danej sprawie mogą skutkować uniewinnieniem. Trzeba jednak o nich wiedzieć i skutecznie je podnieść na odpowiednim etapie toczącego się postępowania.

Jeśli zostałeś zatrzymany prowadząc pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu – skontaktuj się z nami, być może nie jest jeszcze za późno.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości – przestępstwo:

Stan nietrzeźwości:

  • powyżej 0,25 mg alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza
  • powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi

Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu – wykroczenie:

Stan po użyciu alkoholu:

  • powyżej 0,1 do 0,25 alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza
  • powyżej 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi

W momencie zatrzymania w powyższych okolicznościach zazwyczaj odbierane jest prawo jazdy. Następuje to w formie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy wydawanego przez właściwą miejscowo prokuraturę. Na takie postanowienie służy zażalenie. Jeśli istnieje potrzeba przygotowania zażalenia – prosimy o kontakt.

KARA ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU

115 § 16. Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy: