Pomoc prawna 24h na dobę

OBRONCA24H.PL

Prior Tempore Potior Iure

Zapewniamy całodobową pomoc prawną
w sprawach karnych i o wykroczenia

 

ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

☏ 22 270 63 01 ☏

☏ 690 56 12 51 ☏

☏ 58 552 10 50 ☏

☏ 801 06 65 28 ☏

 
Adwokat czynny całą dobę

OBRONCA24H.PL

Prior Tempore Potior Iure

Zapewniamy całodobową pomoc prawną
w sprawach karnych i o wykroczenia

 

ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

☏ 22 270 63 01 ☏

☏ 690 56 12 51 ☏

☏ 58 552 10 50 ☏

☏ 801 06 65 28 ☏

 

OBRONCA24H.PL

CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA

MASZ KŁOPOTY? POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ POMOCY PRAWNEJ? DZWOŃ!

Jazda po alkoholu - Adwokat

Jazda pod wpływem alkoholu

Kara za jazdę po pijanemu. Pomoc prawna dla zatrzymanych ja jazdę pod wpływem alkoholu
Zobacz więcej

Kara za jazdę po pijanemu. Pomoc prawna dla zatrzymanych ja jazdę pod wpływem alkoholu

Posiadanie narkotyków - pomoc prawna

Posiadanie narkotyków

W przypadku zatrzymania pod zarzutem posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych podlega się karze pozbawienia...
Zobacz więcej

W przypadku zatrzymania pod zarzutem posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych podlega się karze pozbawienia...

Pogotowie adwokackie Trójmiasto

Pogotowie adwokackie

Istotą funkcjonowania serwisu OBRONCA24.PL jest zapewnienie całodobowej pomocy prawnej osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem...
Zobacz więcej

Istotą funkcjonowania serwisu OBRONCA24.PL jest zapewnienie całodobowej pomocy prawnej osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem...

Czynny udział w zbiegowisku - pomoc prawna

Przestępczość stadionowa

Czynny udział w zbiegowisku - adwokat
Kliknij

Czynny udział w zbiegowisku - adwokat

ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY? POTRZEBUJESZ PROFESJONALNEJ POMOCY PRAWNEJ?

ZADZWOŃ

OBRONCA24H.PL

POGOTOWIE ADWOKACKIE

Istotą funkcjonowania serwisu OBRONCA24H.PL jest zapewnienie całodobowej pomocy prawnej w sprawach karnych m.in. osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W skład Zespołu wchodzą wyłącznie profesjonalni pełnomocnicy procesowi - adwokaci oraz radcowie prawni.

Zespół OBROŃCA24H.PL specjalizuje się przede wszystkim w obronach karnych osób zatrzymanych za:

posiadanie nieznacznej ilości narkotyków

prowadzenie po pijanemu

uczestnictwo w imprezach masowych, w szczególności w wydarzeniach sportowych, manifestacjach etc.

Jak pokazuje praktyka, w przypadku spraw karnych jednym z kluczowych elementów zabezpieczających sytuację procesową zatrzymanego - jest uzyskanie jak najszybciej profesjonalnej pomocy prawnej. Taką pomoc w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa może świadczyć wyłącznie adwokat lub radca prawny.

W przypadku obron karnych kluczowy jest też CZAS, a więc moment skorzystania z pomocy obrońcy. W wielu przypadkach udział podejrzanego w pierwszych czynnościach procesowych bez własnego obrońcy jest przyczyną wielu późniejszych komplikacji procesowych. Zdenerwowanie, stres, presja ze strony przedstawicieli organów ścigania często są powodem składania obciążających zatrzymanego wyjaśnień.

Dlatego właśnie w ramach OBRONCA24H.PL oferujemy naszym Klientom usługę całodobowej pomocy prawnej. Pozwala to zabezpieczenie interesów prawnych już od pierwszych godzin po zatrzymaniu.

W przypadku spraw karnych należy mieć na względzie fakt, iż to nie tylko oskarżony może ustanowić obrońcę. Zgodnie z aktualnym brzmieniem Kodeksu postępowania karnego:

Art. 83. § 1. Obrońcę ustanawia oskarżony; do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego.

§ 2. Upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne.

W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa należy wziąć także pod uwagę:

Art. 300. § 1. Przed pierwszym przesłuchaniem należy pouczyć podejrzanego o jego uprawnieniach: do składania wyjaśnień, do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania, do informacji o treści zarzutów i ich zmianach, do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, do korzystania z pomocy obrońcy

Art. 301. Na żądanie podejrzanego należy przesłuchać go z udziałem ustanowionego obrońcy. Niestawiennictwo obrońcy nie tamuje przesłuchania

TYLKO ADWOKACI I RADCY PRAWNI

Każdą z czynności realizowanych przez serwis OBRONCA24H.PL obsługują wyłącznie posiadający stosowne uprawnienia profesjonalni pełnomocnicy procesowi: adwokaci i radcowie prawni.

OBRONCA24H.PL nie korzystają z usług doradców prawnych oraz innych osób nie posiadających statusu profesjonalnego pełnomocnika procesowego

DYŻURY 24 GODZINNE

Zważywszy na specyfikę naszej specjalizacji pozostajemy w 24 godzinnej gotowości do świadczenia pomocy prawnej.ważywszy na specyfikę naszej specjalizacji pozostajemy w 24 godzinnej gotowości do świadczenia pomocy prawnej.

Pod specjalnym dedykowanym numerem telefonu mają Państwo możliwość umówienia spotkania w Kancelarii lub w innym miejscu zatrzymania podejrzanego o dowolnej porze dnia lub nocy.

GWARANCJA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI
Gwarancją profesjonalizmu wykonanych obowiązków jest fakt przynależności adwokatów i radców prawnych współpracujących z serwisem OBRONCA24H.PL do Okręgowych Rad Adwokackich oraz Okręgowych Izb Radców Prawnych. Oprócz przepisów powszechnie obowiązujących realizowane czynności adwokackie i radcowskie wykonywane są zgodnie z najwyższymi standardami określonymi w Kodeksie Etyki Adwokackiej oraz Kodeksie Etyki Radcy Prawnego z zachowaniem tajemnicy adwokackiej i radcowskiej
HONORARIUM
Koszt realizacji danej usługi określany jest indywidualnie. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma m.in. stopień skomplikowania danej sprawy, miejsce realizacji czynności, fakt czy zlecenie ma status "pilne" i wymaga realizacji w porze nocnej godz. 22:00 - 6:00.

* Wymagane pola


Zadzwoń lub napisz do nas aby umówić spotkanie lub wezwać obrońcę

Umów się na spotkanie lub wezwij swojego obrońcę na miejsce zdarzenia!

Telefony czynne 24h na dobę również w dni ustawowo wolne od pracy!

ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

ZADZWOŃ!

22 270 63 01
690 56 12 51
58 552 10 50
801 06 65 28

Nasza Kancelaria oferuje Państwu kompleksowe porady i reprezentację we wszelkich postępowaniach karnych oraz administracyjnych związanych przede wszystkim z ruchem drogowym. Duże doświadczenie zdobyte w toku szeregu postępowań toczących się na terenie całego kraju pozwala na szybką i wszechstronną pomoc prawną. Działania mają na celu przede wszystkim zminimalizowanie skutków zdarzenia jakie mogą dotknąć klientów tak w postępowaniu karnym oraz administracyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.